تیپ شخصیتی A و B Type A and B Personality Questionnaire

لطفا سوالات را بخوانید و با گزینه بله یا خیر پاسخ دهید. اوّلین پاسخی که به ذهن‌تان می‌رسد، مناسب‌ترین گزینه است.

تئوری تیپ‌های شخصیت در دهه ۱۹۵۰ در دنیای علم طرح‌ریزی شد. دو پزشک به نام های روزنمن (Rosenman) و فریدمن (Friedman) که هر دو متخصص قلب و عروق بودند طی سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ دو مقاله‌ جداگانه اما با گزاره‌های مشابه منتشر کردند آن‌ها در مقاله‌های خود، انسان‌ها را به دو تیپ A و B تقسیم کردند. در واقع می‌توان گفت نظریه آنها یک تئوری است که دو گونه عمومی گونه‌های شخصیت را دسته‌بندی می‌کند. منظور از تیپ شخصیتی، عبارت است از مجموعه خصوصیات و ویژگی‌های شخصی که برای اندازه‌گیری و سنجش فرد و متمایز کردن انسان‌ها از یک‌دیگر بکار می‌رود .

افراد تیپ A که مستعد بیماری جسمانی و روانی می‌باشند، با سه ملاک احساس افراطی فوریت زمان، رقابت طلبی و جاه طلبی، پرخاشگری و خصومت به‌ویژه زمانی که اوضاع از کنترل خارج است توصیف می‌شوند و افراد با شخصیت تیپ B آرام، بردبار، ملایم، با اخلاق میانه و متعادل هستند و همه وقت خود را صرف کسب موفقیت‌های حرفه‌ای یا رقابت‌های اجتماعی نمی‌کنند، کار یکنواخت و پایدار دارند، دچار کمبود فرصت نیستند و وقت مناسبی را هم برای فعالیت‌های مورد علاقه خویش در بیرون از محیط کار اختصاص می‌دهند، آرام و به تفکیک صحبت می‌کنند. "راتوس" یکی از کسانی بود که ابزاری برای سنجش این دو تیپ شخصیتی طراحی کرد. تست تیپ شخصیتی A و B راتوس 25 ویژگی شخصیتی فرد را مورد بررسی قرار می دهد. گروه سنی مشخص برای این آزمون اشاره نشده است و جالب است که بدانیم با توجه به پیشرفت نظریات شخصیت این نوع آزمون فقط توانایی سنجش افراد در همین دو تیپ را دارد و در واقع سنجش‌گر شخصیت به حساب نمی‌آید، به همین خاطر این آزمون در پژوهش‌های زیادی مورد استفاده قرار نگرفته است.

در مطالعه شرافت و همکاران (1392) قبل از گردآوري اطلاعات، این ابزار توسط گروهی از متخصصان (روانپزشکان و روانشناسان بالینی) از نظر اعتبار صوري و محتوا بررسی و مورد تأیید قرار گرفت، ضمناً پایایی ابزار نیز از طریق بازآزمون مورد بررسی و 0.81 گزارش شد. در پژوهش یوسفی و همکاران (1393) از آلفای کرونباخ استفاده شد که این مقدار برابر 0.86 بوده است. در پژوهش جنانی و همکاران (1395) برای اطمینان از روایی از نظرات 5 استاد مدیریت و تربیت بدنی استفاده شد و جهت سنجش پایایی از روش بازآزمایی 0.86 و روش آلفای کرونباخ 0.76 را گزارش کرده است. در پژوهش بدری و همکاران (1390) پایایی 0.77 گزارش شده است.

منابع
- اکابریان, شرافت, بحرینی, مسعود, افراسیابی, صدیقه, معتمد, نیلوفر, حاجی لو, مریم. (1392). بررسی رابطه سندرم قبل از قاعدگی و تیپ شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه های بوشهر. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران,
- بدری گرگری رحیم، لطفی‌نیا حسین، محمدنژاد راحله. فرسودگی شغلی کارکنان پذیرش بیمارستان‌های تبریز: نقش ویژگی‌های شخصیتی و روش‌های مقابله‌ای. مجله پرستاری و مامایی. ۱۳۹۰; ۹ (۴)
- جنانی, حمید, فلاح, زین العابدین, نجف زاده, محمد رحیم. (1395). رابطه بین تیپ های شخصیتی A وB با نگرش به تغییر در مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور. مدیریت بهره‌وری, 10(1(36) بهار), 187-198.
- گنجی، حمزه. (1380). ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان.
- یوسفی، ع.، جباری، ع.، کوشکی، ج.، حیدری، ع. (1393). بررسی ارتباط تیپ شخصیتی و سبک رهبری مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله بهداشت و توسعه، دوره 3، شماره 1، صص: 93-84.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.