خلاقیت شغلی

این تست برای سنجش میزان خلاقیت شغلی در شما طراحی شده است. لطفا عبارات را با دقت بخوانید و گزینه‌ای را که بیشتر توصیف کننده شما است، انتخاب کنید.

تمایز اصلی انسان نسبت به دیگر موجودات عالم داشتن قدرت تفکر و تعقل است. از همین‌رو امروزه در دنیای علم آثار تفکر و چگونگی استفاده درست و بهره‌وری از عقل در کنار فعال‌سازی و خلاق‌سازی تفکر بسیار مهم است. این اهمیت در عرصه صنعت تا به حدی است که علت غایی بقای یک سازمان، شرکت و به‌طور کل کسب و کار وابسته به خلاقیت و ابتکار ونوآوری است. به همین خاطر در فضای تعریف و چیستی‌های علمی تعاریف مختلفی از پدیده خلاقیت ارائه شده است.
به عقیده برخی خلاقیت همان تخیل است که حاصل آن خلق و پدید آمدن چیزی ارزشمند می‌باشد. در تعریفی دیگر خلاقیت توانایی خلق چیزهای نو جدید و یا ایده‌هایی است که سه ویژگی اصلی داشته باشند یعنی : 
1. جدید بودن
2. شگفت انگیز بودن
3. ارزشمند بودن

روانشناسان نیز خلاقیت را یکی از جبنه‌های تفکر و اندیشه و فرآیندی روانی دانسته که منجر به حل مسئله، ایده‌سازی، مفهوم‌سازی، ساخت هنر و نظریه می‌شود.
یک فعالیت خلاقانه شامل فرآیندهای زیر می‌باشد:
1. جذب: توجه به موضوع
2. الهام : جرقه دانش
3. آزمایش
4. پالایش
5. ارائه و فروش
اما نکته اصلی این است که چگونه بفهمیم فرد خلاقی هستیم و خلاقیت را چگونه اندازه گیری می‌کنند؟ مفهوم خلاقیت اگر چه خیلی برای ما ملموس است اما برای اندازه‌گیری آن چندان آسان نیست.
جزنی و همکاران ( 1382) برای اولین بار در طرح پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان بررسی عوامل موثر بر خلاقیت شغلی وزارتخانه‌های دولتی و از روی مدل هیت و همکاران به ساخت پرسشنامه‌ای جهت اندازه‌گیری خلاقیت در شغل همت گماشتند. پرسشنامه طراحی شده توسط آن‌ها دارای 37 گویه می‌‌باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه خلاقیت شغلی برای نخستین بار  توسط کامکار و همکاران (1389) مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق این پژوهش روایی سازه بر اساس تلفیق چند نظریه صورت پذیرفته است در راستای روایی بیرونی نیز پرسشنامه را با آزمون خلاقیت تورس و خلاقیت عابدی سنجیده و همبستگی بالای 0.50 گزارش شده است. ضریب اعتبار نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.74 و با استفاده از روش دو نیم کردن  0.82 گزارش شده است. تروجی و همکاران(1399) در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ 0.78 به دست آوردند. همچنین در پژوهش رضایی و همکاران (1395) پایایی این پرسش نامه را 0.76 گزارش شد. مصباحیان (1396) نیز در پژوهش خود ضریب پایایی را براساس روش آلفای کرونباخ 0.79 به دست آورده است.

منابع
- ترویجی، ا.، و ترخان، م. (1399). رابطه میان ادراک لیاقت, احساس انسجام و مسئولیت پذیری با خلاقیت شغلی دبیران دبیرستان های دولتی دخترانه تنکابن. مدیریت و چشم انداز آموزش, 2(2 (پیاپی 4) ), 97-112. 
- رضایی صوفی, مرتضی, کوثری پور, محسن, خسروی راد, بهاره, زارع فخریان, نفیسه. (1395). رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه‌ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی, 4(4), 113-124.
- کامکاری، کامبیز؛ شکرزاده، شهره؛ افروز، غلام علی؛ سنجش روان شناختی وضعیت کارکنان نخبه با تاکید بر سازه های هوش خلاقیت ویژگی های شخصیتی علایق و توقعات شغلی . روان شناسی تحلیلی شناختی زمستان 1389 - شماره 5 .‎14 : 45 - 58 
- مصباحیان، اعظم،1396،بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با خلاقیت شغلی در معلمان،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی،تهران
نوری، حلیمه؛ نوری، زینب؛ بررسی تاثیر شخصیت معلمان ابتدایی شهرستان رشتخوار بر خلاقیت شغلی آنان. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی اردیبهشت 1399. سال سوم . شماره 24 : ‎ 16 - 32 

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.