مقیاس رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)

لطفا سوالات را به‌دقت خوانده و براساس آن‌چه در فضای شغلی‌تان تجربه می‌کنید به آن‌ها پاسخ دهید.

در جامعه امروزی شغل و زندگی پیوند عجیبی با هم دارند، به‌طوری که خیلی از افراد زندگی‌شان با شغل‌شان تعریف می‌شود، در نگاه نخست می‌توان گفت رضایت از شغل رضایت از زندگی را به همراه دارد، لذا اهمیت رضایت از شغل در دنیای صنعتی جزء مهم‌ترین مولفه‌های زیست سالم و بهنجار است. در یک تعریف عام از رضایت می‌توان گفت رضایت شغلی میزان علاقه و دوست داشتن شغل است یا به‌عبارت دیگر رضایت شغلی احساسات و نگرش‌های مثبتی است که افراد به شغل خود دارند.  برخی شب و روز به فکر کار برای لذت بردن از آن هستند و برخی در کشاکش تنفر و انجزا به سر می‌برند. برخی از دانشمندان معتقد است اگر انگیزه‌های اصلی و مهم فرد در زمینه شغلش ارضاء شود رضایت شغلی نیز زیاد خواهد بود.
در طول زمان تلاش‌هایی از طرف دانشمندان برای سنجش کمی این مولفه مهم آغاز شد که یکی از آن‌ها متعلق به دانشگاه مینه‌سوتا بود. تست رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) از ۱۹ گویه و ۶ خرده مقیاس تشکیل شده است که به‌منظور سنجش رضایت شغلی به‌کار می‌رود. گروه سنی برای این آزمون در نظر گرفته نشده است و نقاط ضعف آن نیز شامل قدمت تست و تغییرات اساسی مفهوم شغل و شاغل در کنار بسته شدن رضایت در 6 مولفه است که خود آسیب جدی برای پژوهش‌های گسترده می‌باشد.

سازندگان مقیاس (Weiss, D.J) در راهنمای آن پایایی را بر اساس روش بازآزمایی 0.89 به‌دست آورده اند. همچنین در نسخه فارسی صمدی و همکاران (1394) پایایی این پرسشنامه را 0.92 گزارش کرده است. شریفی و همکاران (1393) ضریب آلفای کرونباخ را 0.97 به‌دست آورده است. غلامی و همکاران (1390) پایایی این مقیاس را 0.87 گزارش کرده است.

منابع
شریفی, نسترن, نجار, لیلا. (1394). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ). روان سنجی, 4(15), 1-10.
غلامی فشارکی، م.، و طالبیان، د.، و آقامیری، ز.، و محمدیان، م. (1390). پایایی و روایی پرسش نامه «برآورد رضایت شغلی» در کارکنان خدمات درمانی نظامی. مجله طب نظامی, 13(4 (مسلسل 50)), 241-246. 
صمدی میارکلایی، ح.، و صمدی میارکلایی، ح.، و بابایی، ع. (1394). رابطه رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان صنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. امداد و نجات (Scientific Journal of Rescue and Relief), 7(1), 102-113. 
محمدی، صلاح الدین. (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین هویت سازمانی, رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان دبیران دوره دبیرستان شهرستان سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

Weiss, D.J., Davis, R.V., England, G.W. and Lofquist, L.H. (1967) Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. The University of Minnesota Press, Minneapolis.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.