توصیف جوّ سازمانی (OCDQ)

لطفا سوالات تست را با دقت بخوانید و گزینه‌ای را که بهتر محیط کاری شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

انسان موجودی اجتماعی است و وقتی در اجتماع زیست می‌کند کارکردها، باورها، هنجارها و ارزش‌های دیگران بر روی او و بلعکس تاثیر گذار است. امروزه  همه ما بسیاری از اوقات خود را در محیطی به نام سازمان که بخشی از اجتماع است صرف می‌کنیم از همین رو تمام کارکردها و ... در سازمان بر زندگی ما تاثیر می‌گذارند. حال موضوع مهم جو سازمانی است که در آن زیست می‌کنیم. جو سازمانی در واقع به ادراک کارکنان از محیط عمومی کار که تحت تاثیر شخصیت افراد و رهبر سازمان است گفته می‌شود، به عبارت دیگر جو سازمانی را مجموعه‌ای از خصوصیت‌ها و ویژگی‌های می‌دانند که یک سازمان را از دیگر سازمان‌ها متمایز می‌نماید. تاثیر جوّ یک سازمان بر روی آن آنقدر ارزشمند است که باید دانست اگر جو سازمانی شرایط تغییر و نوآوری را فراهم آورد و سازمان نیز توسط رهبری خلّاق و حامی مدیریت شود کارکنان به سمت رفتارهای فرانقشی گرایش مثبت یافته و شرایط لازم جهت خلاقیت‌های شغلی فراهم می‌شود.

از این رو محققان برای سنجش جو در سازمان دست به کار شدند. یکی از اولین کوشش‌ها در ایران توسط اوجاقی و در سال 1377 انجام شد. علی اجاقی (1377) برای اندازه‌گیری جو سازمانی ابتدا از پرسشنامه توصیفی هالپین و کرافت با 64 سوال استفاده کرده است و پس از مراجعه به اساتید و استفاده از نظرات تخصصی آنان، در نهایت با هنجاریابی و ساخت یک آزمون 34 سواله آزمون توصیف جو سازمانی را ارائه داد و در پایان‌نامه خویش از آن بهره جست. وی برای این آزمون محدودیت سنی را گزارش نکرده است همچنین آزمون وی بیشتر بروی جو سازمانی مدارس تجربه شده است و کمتر بر روی دیگر ارگان‌ها آزمون شده که این امر موجب شده است آزمون وی را توصیف جو سازمانی مدارس بدانند که این موضوع نقطه ضعف جدی برای یک آزمون کامل محسوب می گردد در ضمن این آزمون بطور دقیق مورد ارزیابی قرار نگرفته و در بسیاری از تحقیقات نیز مورد استفاده نبوده است که این موضوع نیز نقطه ضعف دیگری برای این آزمون محقق ساخت محسوب می‌گردد. نقطه ضعف دیگر مدل ارائه نتایج است که نتایج و دستاوردهای اولیه و اساسی این آزمون در مقاله علمی و پژوهشی ارائه نشده است. لازم به ذکر است این آزمون مولفه‌های رفتار مشغول، رفتار ناکام، رفتار صمیمی، رفتار حمایتی، رفتار دستوری را می‌سنجد.

رمضانی نژاد و همکاران (1388) پایایی این پرسشنامه را با ضریب آلفای 0.82 گزارش کرده‌اند. شایان جهرمی و همکاران (1388) در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را با ضریب آلفای 0.79 گزارش کرده است. همچنین رمضانی‌نژاد و همکاران(1393) اعتبار این مقیاس را با ابزار آلفای کرونباخ 0.82 به دست آورده‌اند. نیازی (1390) نیز پایایی این پرسشنامه را با ضریب آلفای 0.86 گزارش کرده است.

منابع
- رمضانی نژاد، ر.، و پورسلطانی زرندی، ح.، و حسینی نیا، س. (1388). ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی. مدیریت ورزشی (حرکت), -(1), 225-235. 
- رمضانی نژاد، مرتضی. حاجی زاده، سجاد(1393) رابطه جو سازمانی مدرسه و دلبستگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی مدرسه‌های شهر رشت. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.; ۴ (۸) :۶۳-۷۲
- شایان جهرمی، ش.، و احمدی، ع.، و درویش پورفراغه، س. (1388). بررسی رابطه میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 1(3), 109-130. 
- نیازی، سید محمد(1390). بررسی ارتباط بیه جو سازمانی مدارس وخرده مقیاس های سلامت روان مربیان زن. همایش منطق ای سلامت.دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.