افسردگی گلدبرگ Goldberg's depression scale (GDS)

لطفاً با در نظر گرفتن شرایط خود در دو هفته‌ی اخیر، به سوالات این تست پاسخ دهید.

افسردگی یک اختلال عاطفی و شایع‌ترین اختلال در کل جهان می‌باشد. اهمیت پرداختن به موضوع افسردگی سبب شد تا در سال 2017، سازمان بهداشت جهانی، با شعار «بیا با هم حرف بزنیم» به اهمیت این اختلال و بحث پیرامون آن بپردازد. افسردگی علل مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ از ژنتیک و بدتنظیمی نوروترنسمیترهای بدنی تا عوامل محیطی مانند سوگ، فقدان، شکست و... . افسردگی به طور همه ‌جانبه‌ای عملکردهای احساسی و تفکر فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با سرزنش‌گری خود، احساس عدم کنترل وقایع و پیامدهای مهم در زندگی فرد همراه است. طبق نظریه‌ی معروف بک، افسردگی، باورهای منفی به خود، دنیا و آینده است. از علائم اساسی افسردگی می‌توان به عدم‌لذت بردن از فعالیت‌هایی که سابقاً لذت‌بخش بودند، بدخوابی یا پرخوابی، کم‌اشتهایی، افت عملکردهای اجتماعی، شغلی، کاهش خُلق و در موارد شدیدتر به افکار خودکشی اشاره کرد.


ابزارهای بسیار معروفی مانند تست افسردگی بک برای سنجش افسردگی وجود دارد، اما «تست افسردگی گلدبرگ» برای سنجش سریع‌تر این اختلال بسیارکارآمد است. این آزمون (GDS) توسط ایوان گلدبرگ(Ivan Goldberg) (1972)؛ تهیه شده و دارای 18 ماده‌ می‌باشد که بر اساس یک طیف لیکرت 6 گزینه‌ای تنظیم شده است. شما می‌توانید مکرراً این مقیاس را به کار گرفته و آن را برای پیگیری وضع روانی‌تان به صورت هفتگی استفاده کنید (ساعتچی و همکاران،1398).

این پرسشنامه برای استفاده‌ی نوجوانان و بزرگسالان می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
از کاربردهای این مقیاس می‌توان به سنجش شدت افسردگی در بیماران، تعیین وضعیت آشفتگی خلقی در افراد سالم، و تعیین میزان شیوع بیماری‌های خلقی در جمعیت براساس نمرات بالاتر از نقطه برش به کار برد(گلدبرگ،1988).

در پژوهش ماگناویتا (2007)؛ ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس گلدبرگ 0.78 به دست آمد که بیانگر پایایی خوب این ابزار است. همچنین روایی هم زمان این پرسشنامه همراه با مقیاس اضطراب گلدبرگ مورد تایید قرار گرفته است.
در ایران، پژوهش امینی‌پور و همکاران( 2012)؛ این پرسشنامه بر روی نمونه‌ی 427 نفری هنجاریابی شد و میزان روایی آن مطلوب گزارش شد. همچنین اعتبار این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای افراد دارای تحصیلات دبیرستانی 0.90 ، برای افراد با تحصیلات دانشگاهی 0.86 ، و برای سایر افراد 0.81 به دست آمدو ضریب آلفای کرونباخ برای کل نمونه 0.86 گزارش شد. 

منابع


- ساعتچی،م ، عسکریان،م، پاشائی، ل. (1398). آزمونهای روانشناختی. جلد دوم. نشر ویرایش. چاپ اول.

 

- Aminpoor, H., Afshinfar, J., Mostafaei, A., & Ostovar, S. (2012). Validation of Goldberg's Depression Scale in academ ic and non-academic peoples. Annals of Biological Research. 3(9), 4564-4573.
- Goldberg D ,  Bridges K,  Duncan-Jones P,  Grayson  D. (1988).Detecting anxiety and depression in general medical settings. BMJ: first published as 10.1136/bmj.297.6653.897 on 8 October 1988
- Magnavatia N. (2009), Anxiety and depression at work. The A/D Goldberg questionnaire, G Ital Med Lav Erogon. 2007 Jul-Sep; 29 (3 Suppl): 670-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18409897/
 


اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.