اضطراب امتحان فریدمن

لطفا عبارات این تست را به دقت بخوانید و گزینه‌ای را که بیشتر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

اضطراب پدیده‌ای کاملا طبیعی است که منجر به بقای ما می‌شود. حد طبیعی اضطراب در موقعیت‌های خطرناک، باعث می‌شود بدن اکسیژن بیشتری به مغز برساند و قلب سریع‌تر بتپد تا خون و اکسیژن بیشتری به اندام‌ها برسد و در نتیجه فرد بیش از حالت عادی می‌تواند فعالیت جسمی یا ذهنی داشته باشد و از موقعیت اضطراب‌زا فرار کند؛ اما نکته اینجا است که اضطراب دارای یک حد نرمال است و میزان بیشتر از این حد و یا طولانی شدن اضطراب می‌تواند نتایج زیان‌باری برای فرد داشته باشد.
اضطراب امتحان نوعی نگرانی درباره داشتن عملکرد نامطلبوب در امتحان و تردید درباره توانای‌هاست. هنگامی که یک فرد امتحان دارد، اضطراب نرمال به او کمک می‌کند تا حداکثر استفاده را از مغزش بکند، اما این اضطراب اگر از سطح بهینه بالاتر رود فرد نمی‌تواند اطلاعات را به‌خوبی بازیابی کند و در نهایت منجر به افت عملکرد تحصیلی می‌شود. افرادی که اضطراب امتحان دارند، نگرانی‌های اغراق‌آمیزی درباره احتمال شکست و پیامدهای آن، افکار مربوط به تحقیر و سرزنش شدن، احساس سرخوردگی از مقایسه خودش با دیگران، انتظارات منفی از عملکرد خودش دارد. این نگرانی ها منجر می‌شود تا مغز واکنش های فیزیولوژیکی شدیدی بروز دهد؛ مثل تپش قلب بالا، تعریق، سردرد، لرزش، خشکی دهان و... . اگر چه نشانه‌های اضطراب در هر فرد می‌تواند متفاوت باشد اما به طور کلی سه مولفه معمولا حضور دارد:
الف)یک احساس آگاهانه  از ترس و پیش‌بینی خطر بدون توانایی تشخیص دلیل این ترس‌ها (عوامل تهدید کننده)،
ب) یک حالت پریشانی و برانگیختگی روانی و بدنی  شامل شکایات و تغییرات جسمی
ج) حالت ناتوانی و آشفتگی در کنترل‌شناختی و حل مساله موثر (مثل درست فکر کردن و به طور کارآمد با محیط منطبق شدن) وجود دارد. این مشکل در زنان بیش از مردان است و رابطه مستقیمی با اختلالات یادگیری و مشکلات تحصیلی دارد.
از آنجاییکه اضطراب امتحان تاثیر منفی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد، افراد زیادی سعی کردند این مفهوم را بررسی کنند. آزمون های ساراسون، اسپیلبرگ و فریدبن از جمله آزمون‌هایی هستند که اضطراب امتحان را  به خوبی می‌سنجند.

در سال 1997 فریدمن و جیکوب یک مقیاس خودگزارش‌دهی درباره اضطراب امتحان در سنین دبیرستان (نوجوانی) طراحی کردند. نویسندگان این آزمون، اسم آزمون را فریدبن گذاشتند و به صورت مخفف FTA نامیده می‌شود. در ابتدا آنها آزمونی طراحی کردند تحت عنوان "چه احساسی درباره یک امتحان مهم داری؟" و این آزمون 33 سوال داشت، اما بعدها این آزمون اصلاح شد و به 23 سوال کاهش پیدا کرد. آزمون های دیگری مثل TAICA  برای سنجش اضطراب امتحان سنین نوجوانی و کودکی طراحی شده است.

در مطالعه فریدمن و همکاران (1997)، این آزمون در چند مرحله اصلاح شده و از طریق آزمون‌های آماری و براساس نظریه‌های این مبحث، چند سوال از پرسشنامه حذف شده است. همچنین ضریب همسانی درونی نمرات این آزمون و خرده‌مقیاس‌ها از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد و نمره کل مقیاس و سه خرده مقیاس به ترتیب 0.91، 0.86، 0.85 و 0.81 بوده است. از طرفی برای بررسی اعتبار سنجی متقابل نیز افراد نمونه به صورت تصادفی به دو گروه نمونه تقسیم شد تا این دو گروه با هم مقایسه شوند. نتایج تمام بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که این آزمون به طور مناسبی می‌تواند اضطراب امتحان را پیش‌بینی کند و همچنین ابزار خوب و معتبری برای سنجش این مولفه است.
در مطالعه با عزت و همکاران (1391)، دامنه آلفای کرونباخ، در نمونه 328 نفری در گستره 0.83 تا 0.90 به‌دست آمد.

منابع
- باعزت، فرشته؛ صادقی، منصوره سادات؛ ایزدی فرد، راضیه؛ روبن زاده ، شرمین (1391). اعتبار یابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی. مطالعات روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دوره 8، شماره 1.-Friedman, I. A., & Bendas-Jacob, O. (1997). Measuring perceived test anxiety in adolescents: A self-report scale. Educational and Psychological Measurement, 57(6), 1035-1046. 

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.