پرخاشگری AGQ

لطفا عبارات را با دقت بخوانید و گزینه‌ای را که بیشتر با ویژگی‌های شخصیتی شما مطابقت دارد، انتخاب کنید.

پرخاشگری می‌تواند علل مختلف داشته باشد مواردی مانند افسردگی، کمبود خواب و تغذیه نامناسب می‌تواند در عدم تعادل هورمونی و بروز پرخاشگری موثر باشد. این صفت حتی ممکن است آموخته شود و از طریق الگوهايي منتقل شود؛ مانند بازی های رایانه‌ای و یا فیلم‌هایی که در آنها پرخاشگری نمایش داده می‌شود. پرخاشگری می‌تواند به شکل های مختلفی بروز نماید، مثلا گاهی در رفتار سرد بروز می‌کند، گاهی در پاسخ ندادن به فرد دیگر، گاهی نیز در شدید ترین حالت آن فیزیکی و سبب آسیب به اشیا یا افراد می‌شود. بنابراین پرخاشگری می‌تواند جسمی، کلامی، عاطفی و یا ذهنی باشد. این مولفه ممکن است باعث آسیب رساندن به دیگران شود، بنابراين ضرورت دارد شدت و علت آن بررسی شده و کنترل شود. 
آزمون پرخاشگری AGQ توسط زاهدی‌فر و همکاران (1379) طراحی شده که یک ابزار خودگزارشدهی مدادکاغذی است. این مقیاس به صورت 30 عبارت و  سه زیرمقیاس ارائه داده اند، که ۱۴ عبارت آن  «خشم و غضب»،  ۸ عبارت  «تهاجم و توهین» و ۸ عبارت دیگر عامل «لجاجت و کینه توزی» را می سنجد.

براساس یافته زاهدی‌فر و همکارانش (1379)؛ اعتبار این آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس پرخاشگری 0.87 و برای عامل اول 0.85، عامل دوم 0.76 و عامل سوم 0.75 بوده است. برای بررسی پایایی بازآزمایی این آزمون پس از 6 هفته ضرایب همبستگی بین دو نوبت آزمون برای کل مقیاس 0.7 و برای عامل اول 0.6، عامل دوم 0.74 و سوم 0.72 بوده و آن را رضایت بخش اعلام کرده است. همچنین روایی این پرسشنامه به‌وسیله پرسشنامه‌های ملاک شامل پرسشنامه شخصیتی آیزنک، پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا و پرسشنامه BDVI مورد ارزیابی قرار گرفته است.

منبع
-زاهدی فر،  شهین؛  نجاریان ، بهمن ؛ شکرکن، حسین  (1379). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری . علوم تربیتی و روانشناسی اهواز بهار و تابستان 1379 شماره1و2. 

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.