نگرش نسبت به تغییر سازمانی

سوالات را با دقت خوانده و گزینه‌ای را که به حالات شما نزدیک‌تر است انتخاب کنید.

انسان موجودی اجتماعی است  و وقتی در اجتماع زیست می‌کند کارکردها، باورها، هنجار ها و ارزش‌های دیگران بر روی او تاثیر گذار است، و بلعکس. امروزه همه ما بسیاری از اوقات خود را در محیطی به نام سازمان که بخشی از اجتماع است صرف می‌کنیم؛ از همین رو تمام کارکردها و ... در سازمان بر زیست ما تاثیرگذار است. یکی از موثرترین اتفاقات در هر سازمانی "تغییر" است. نگرش نسبت به تغییر یعنی یادگیری عاطفی کارکنان برای قضاوت مثبت و منفی در مورد تغییر.
دونهام و همکاران در سال 1989 برای سنجش نگرش به تغییر سازمانی مقیاسی 18 سوالی را ساختند. این تست نگرش به تغییر را در سه بعد شناختی، رفتاری و عاطفی می‌سنجد. برای این آزمون گروه سنی مشخص ذکر نشده است. از جمله مشکلات این آزمون تفاوت نگاه از سال ساخت آن تا به امروز در مورد تغییر و مفهوم سازمان می‌باشد که خود این مفاهیم خیلی متنوع شده است و تغییرات اساسی را به همراه داشته که طبیعتا این مقیاس توانایی سنجش این موضوعات را دارا نمی‌باشد.

دونهام و همکاران (1989) پایایی0.87 و روایی آنرا 0.72  به‌دست آورده‌اند. اردلان و همکاران(1396) پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0.86 گزارش کردند . لکورج و همکاران (1396) پایایی این مقیاس را 0.77 و فرازجا و همکاران (1390) پایایی را 0.84 و روایی را 0.71 گزارش کرده‌اند.

منابع
- اردلان, محمد رضا, عرفانی زاده, فریبرز. (1396). رابطه بین نگرش نسبت به تغییر سازمانی و استرس شغلی؛ آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی. پژوهش نامه مدیریت تحول, 9(1), 1-23.
- ساعتچی ، محمود. کامکاری ، کامبیز.عسگریان ، مهناز(1389). آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش. 
- فرازجا، م.، و خادمی، م. (1390). بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تعامل گرا و نگرش به تغییر سازمانی. نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی), 6(4 (مسلسل 24)), 49-69. 
- منصورلکورج، م.، و ابراهیم زاده دستجردی، ر.، و ماهرانی برزانی، م.، و قائدامینی هارونی، ع. (1396). رابطه اخلاق کار اسلامی با نگرش نسبت به تغییر سازمانی در استانداری استان اصفهان. مدیریت فرهنگی, 11(37 ), 49-62. 


-Gardner, Donald & Dunham, Randall & Grube, Jeanne & Pierce, Jon & Cummings, Lindsey. (1989). The development of an attitude towards change instrument.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.