اضطراب اجتماعی ولز The wells social anxiety inventory

سوالات را به دقت بخوانید و نزدیک‌ترین گزینه به خودتان را به عنوان پاسخ انتخاب کنید. در پاسخ دادن وسواس به خرج ندهید معمولاً اولین پاسخی که به ذهنتان می‌رسد، پاسخ صحیح‌تری است.

اضطراب یا هراس اجتماعی، یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی در دنیا است که به معنای ترس و مضطرب شدن در جمع‌های عمومی می‌باشد و با علائمی مانند: تپش قلب، تعرق، قرمز شدن، افکار منفی و گاهی حملات وحشت برای فرد درگیر همراه است. فرد مبتلا به اضطراب اجتماعی از در میان جمع صحبت و عمل کردن واهمه دارد زیرا معتقد است که دیگران او را قضاوت، سرزنش و تمسخر خواهند کرد که معمولاً این افکار منجر به منزوی و منفعل شدن فرد در موقعیت‌های جمعی می‌‌گردد. همچنین اگر در موقعیت‌های اجتماعی و جلوی جمعی از افراد قرار بگیرد به سبب واکنش‌های اضطرابی که در بدن وی ظاهر می‌گردد و افکار منفی و غیرواقع‌بینانه‌ای که از موقعیت و خودش دارد، عملکردش را منفی ارزیابی می‌کند و باور دارد دیگران نیز متوجه دستپاچگی و عملکرد ضعیف او می‌شوند و او را تمسخر و قضاوت خواهند کرد و همین ارزیابی دور از واقعیت او موجب منفی‌‌تر شدن عملکرد و اجتنابش از موقعیت-های جمعی می‌شود. حال آنکه واقعیت عموماً با باورهایی که در او شکل می‌گیرد و افکار فراشناختِ او، یعنی اضطراب از مضطرب شدنش(نگرانی از نگرانی) متفاوت است.
ولز در یک پرسشنامه‌ی چندوجهی در 1994، افکار فراشناختی و اضطراب‌انگیز را تحت سه خرده ‌مقیاسِ «نگرانی سلامتی»، «نگرانی اجتماعی» و «نگرانی فراشناختی» می‌آزماید. پرسشنامه‌ی حاضر، خرده مقیاس اندازه‌گیری اضطراب اجتماعی ولز می‌باشد که شامل 8 سوال است که آزمودنی در یک طیف لیکرت چهار درجه‌ای به آن پاسخ می‌دهد و اضطراب اجتماعی آزمودنی را می‌سنجد. مناسب پاسخگویی افراد 17 سال به بالا می‌باشد.

ولز (1994)، همسانی درونی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده‌مقیاس اضطراب اجتماعی برابر 0.84  و پایایی بازآزمایی 0.76 به دست آورد. همچنین روایی آزمون با استفاده از نمرات حاصل از همبستگی با ویژگی‌های شخصیتی مطلوب گزارش کرد.
در ایران نیز، فتی و همکاران (1389)، روایی مقیاس را از طریق همبستگی آن با پرسشنامه‌های بک و سلامت روان مورد بررسی قرار داد که ارتباط مثبت و معنا دار و روایی مطلوب گزارش شد. همچنین همسانی درونی برای مقیاس اضطراب اجتماعی 0.85 و پایایی آزمون_بازآزمون 0.82 به دست آمد.

منابع
- ساعتچی، م،  عسکریان ،م ، پاشایی ، ل.(1398).آزمون‌های روانشناختی/جلد2. نشر ویرایش.
- فتی لادن, موتابی فرشته, مولودی رضا, ضیایی کاوه.(1389). کفایت روان سنجی نسخه فارسی «پرسشنامه کنترل فکر» و «پرسشنامه افکار اضطرابی» در دانشجویان ایرانی.‎ روش‌ها و مدل‌های روانشناختی. ج1. ش1.


- Wells, A. (1994). A multi-dimensional measure of worry: Development and preliminary validation of the Anxious Thoughts Inventory. Anxiety, Stress and Coping, 6(4), 289-299.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.