افسردگی کودکان Children’s Depression Inventory (CDI)

سوالات زیر را بخوانید و هر یک از جملات را که بیشتر مربوط به کارها، احساسات و افکار شما در طول دو هفته گذشته می‌باشد انتخاب کنید، پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد، شما باید جمله‌ای را انتخاب کنید که بیشتر حالت و احساسات شما را در دو هفته گذشته نشان می‌دهد.

افسردگی یکی از شایع‌ترین مشکلات حیطه سلامت روان در جهان است. این اختلال روانی موجب کاهش شدید فعالیت‌های فرد شده و فرد انگیزه انجام بسیاری از کارها را از دست می‌دهد، انرژی روانی کاهش محسوسی پیدا می‌کند و تمرکز حواس نیز افت پیدا می‌کند، همچنین باعث کناره‌گیری فرد از جامعه و دیدگاه منفی او نسبت به آینده می‌شود.
میزان شیوع افسردگی در آمریکا برای کودکان 0.4 تا 2.5 درصد و برای نوجوانان 4 تا 8 درصد تخمین زده شده است و میزان شیوع آن در طی عمر برای نوجوانان سنین 15 تا 18 ساله 14 درصد تخمین زده شده است، اما در ایران بدلیل عدم وجود یک تحقیق کامل با نمونه‌گیری سریع در کل کشور، میزان شیوع افسردگی مشخص نیست ( به نقل از محمدی و همکاران؛ 1389).
از آن‌جایی که دوره کودکی و نوجوانی سنین بسیار حساسی هستند و اساس شخصیت فرد در آینده را می‌سازند؛  بررسی علائم افسردگی در این دوران می‌تواند بسیار با اهمیت باشد. یکی از پرکاربردترین آزمون‌ها در زمینه افسردگی کودکان تست کواکس است که در سال 1977 توسط ماریا کواکس طراحی شد. این ابزار یک آزمون خودگزارش‌دهی است که با توجه به مدل پرسشنامه افسردگی بک طراحی شهد و علائم شناختی، رفتاری و عاطفی افسردگی ؛ از قبیل خلق آشفته، مشکل در ظرفیت لذت بردن، خودارزیابی پایین، ناامیدی ، مشکلات بین فردی و ...  را در کودکان و نوجوانان 7تا 17ساله می‌سنجد. 
اجرای این پرسشنامه حدودا 15 دقیقه زمان می‌برد.


یکی از محدودیت‌های این آزمون که باعث اختلاف نظر بین پژوهش‌گران شده است، نقاط برش آن است . اغلب نیاز است که یک مقیاس فاصله‌ای را طبق پاسخ های آزمودنی ها به دو گروه بهنجار- نابهنجار تقسیم کرد. با این وجود به‌دلیل این‌که توزیع  نمرات این دو گروه اغلب هم‌پوشی دارند، نقاط برشی که استفاده می‌شوند منجر به دو نوع خطا می‌شود؛ مثبت کاذب (که موارد بهنجار بعنوان نابهنجار طبقه بندی می‌شوند) و منفی های کاذب (که موارد نابهنجار بعنوان بهنجار طبقه بندی می‌شوند).
کواکس 1992 نمره برش 19 را که مثبت‌های کاذب را به حداقل می‌رساند برای تعیین افراد در معرض خطر برای نمونه‌های بالینی پیشنهاد می‌دهد ،در حالی که تیمبرمونت، بریت و دریسن نمره 16 را برای نمونه های بالینی پیشنهاد می‌دهند و معتقدند که این نمره یک ارتباط بهینه بین حساسیت و ویژگی برقرار می‌کند (محمدی و همکاران؛ 1389).

در مطالعه‌ای که توسط دهشیری، نجفی، شیخی و حبیبی عسگر آباد (1388) ؛ بر روی نمونه 407 نفری از دانش آموزان 12 الی 14 ساله انجام شد؛ نتایج نشان داد که پایایی ازمون_ بازآزمون در این پرسشنامه 0.82 و همسانی درونی کل پرسشنامه 0.83 بود. همچنین همبستگی بین پرسشنامه افسردگی کودکان، مقیاس افسردگی کودکان (CDS) و پرسشنامه افسردگی بک 0.79 و 0.78 محاسبه شد که بیانگر روایی همگرای پرسشنامه است.

در مطالعه کواکس (2003) همسانی درونی 0.71 و 0.89 به‌دست آمد که به نظر می‌رسد پایایی ازمون_ بازآزمون قابل قبول باشد.
همچنین فینچ و همکاران (1978) در کودکان فلوریدا؛ پایایی CDI را در فواصل زمانی متفاوت در دامنه بین 0.66 تا 0.82 به‌دست آوردند.

منابع
- محمدی؛ کوروش ، برجعلی؛ احمد ، اسکندری؛ حسین ، دلاور، علی (1389) . کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی در کودکان و نوجوانان . مجله روانشناسی بالینی . شماره 1. صفحات 1 تا 8 .
- دهشیری؛ غلامرضا ، نجفی؛ محمود ، شیخی؛ منصوره ، حبیبی عسگرآباد؛ مجتبی (1388) . بررسی مقدماتی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه افسردگی کودکان .- Finch,  A.  J.,  Saylor,  C.  F.,  Edwards,  G.  L.,  &  McIntosh,  J.  A.  (1987).  Children's Depression.  Inventory:  Reliability  over  repeated administrations.  Journal  of Consulting and Clinical  Psychology,  16(4),  339-341.
- Helsel, W. J., & Matson, J. L. (1984). The assessment of depression in children: The internal structure of the child depression inventory (CDI). Behaviour Research and Therapy, 22(3), 289–298

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.