ترس از تصویر بدن Body Image Concern Inventor (BICI)

لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه‌ای را که به بهترین وجه ممکن ویژگی‌های شما را بیان می‌کند؛ انتخاب کنید.

در دنیای امروز و با توجه به تبلیغات فراگیر رسانه‌ها، توجه به تصویر بدنی امری بسیار رایج است. انسان در طول زندگی خود تصوری از ظاهر خود یا اصطلاحا تصویر بدنی خود را درونی می‌کند و برداشت درونی‌شده‌ای از ظاهر خود خواهد داشت که می‌تواند مثبت یا منفی باشد و در هر دو حالت می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر اعتماد به‌نفس و جنبه‌های مختلف زندگی فرد بگذارد. در صورتی‌که این اشتغال ذهنی بر ظاهر و تصویر بدنی حالتی افراطی به خود بگیرد و به‌‌شکل دغدغه و نگرانی دائمی و مفرط از داشتن نقص در بدن و ظاهر دربیاید، باعث اثرات مخربی بر جنبه‌های مختلف زندگی فرد، کاهش اعتماد به نفس، افزایش خود سرزنشی، ترس از ارزیابی منفی دیگران و در حالات بسیار شدید اختلال روان‌شناختی بدریخت-انگاری بدن می‌شود.
برای سنجش ترس از تصویر بدن، لیلتون و همکاران در سال 2005؛ آزمونی 19 سوالی با طیف لیکرتی از "همیشه درباره من صدق می‌کند" تا "هرگز درباره من صدق نمی‌کند" را معرفی کردند. این آزمون می‌تواند یک ارزیابی سریع و مفید برای تشخیص‌های بالینی و اقدامات پژوهشی باشد، همچنین در تشخیص اختلالاتی مانند اختلالات خوردن و اختلال بدریخت‌انگاری بدن نیز کاربرد دارد.

در پژوهش لیلتون و همکاران (2005)؛ اعتبار آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 0.93 محاسبه شد. همچنین روایی همزمان بین این آزمون و آزمون BDDE-SR، بعد از حذف هفت مورد همپوشانی از هر دو مقیاس، روایی بالایی را نشان داد.
در پژوهش قدک‌زاده و همکاران (2011)؛ پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 0.90 محاسبه شد.

 منابع

- ساعتچی، محمود ؛ عسکریان، لیلا ؛ پاشائی، مهناز (1398) . آزمون‌های روان‌شناختی . جلد دوم . تهران : نشر ویرایش 


- Ghadakzadeh, S., Ghazipour, A., Khajeddin, N., Karimian, N., & Borhani, M. (2011). Body Image Concern Inventory (BICI) for identifying patients with BDD seeking rhinoplasty: using a Persian (Farsi) version. Aesthetic plastic surgery, 35(6), 989-994.‏
- Littleton, H. L., Axsom, D., & Pury, C. L. (2005).Development of the body image concern inventory. Behaviour Research and therapy, 43(2), 229-241.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.