مقیاس کما‌ل‌گرایی هیل The Perfectionism Invetory (PI)

لطفا جملات آزمون را به‌دقت بخوانید و یکی از گزینه‌هایی که به بهترین وجه ممکن با خصوصیات شخصی شما هماهنگی دارد را انتخاب کنید.

کمال‌گرایی یکی از صفات شخصیتی است که در فرهنگ عامه بعنوان یک ویژگی مثبت و توانایی برای رسیدن به رشد و خودشکوفایی در نظر گرفته می‌شود. با این‌حال این تعریف تنها شکل سالم وبهنجار کمال‌گرایی است؛ و بر خلاف آن‌چه که اکثر ما تصور می‌کنیم درصورتی‌که کمال‌گرایی یا پرفکشنیسم به‌شکل میل به بی‌نقص بودن و تلاش برای رسیدن به کامل‌ترین نتایج دربیاید؛ یک ویژگی روان‌رنجورانه است که با اضطراب، افسردگی، خودسرزنشی و... رابطه دارد و می‌تواند به‌شدت به سلامت روان افراد صدمه بزند. 
بنابراین کمال‌گرایی را می‌توانیم میل به داشتن عملکردهای بی‌نقص، تعیین اهداف بلندپروازانه و دشوار و ارزیابی‌های سخت‌گیرانه همراه با خودسرزنش‌گری تعریف کرد. افراد کمال‌گرا به‌شدت ترس از شکست خوردن دارند و به همین دلیل ممکن است کارها را با وسواس آزاردهنده‌ای انجام دهند و یا حتی برای اجتناب از شکست گرفتار تله اهمال‌کاری شوند. این افراد نسبت به انتقاد بسیار حساسند و دائم تلاش می‌کنند در نظر دیگران بی‌نقص به‌نظر برسند وتائید آن‌ها برای هرچیزی دریافت کنند و همه این‌ها باعث افزایش نشخوار فکری و افکار وسواس‌گونه در این افراد می‌شود.

یکی از بهترین مقیاس‌هایی که برای سنجش کمال‌گرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مقیاسی 59 گویه‌ای است که در سال 2004 توسط هیل و همکاران معرفی شد. این آزمون خرده‌مقیاس‌هایی از قبیل تمرکز بر اشتباهات؛ معیارهای بلندپروازانه، نیاز به تائید، نظم‌ و سازمان‌دهی، هدف‌مندی، نشخوار فکری و... را می‌سنجد.

در مطالعه‌ای که توسط هیل و همکاران در سال 2004 انجام شد؛ اعتبار آزمون به‌وسیله آلفای کرونباخ بین 0.83 تا 0.91 و همچنین با استفاده از روش آزمون-باز آزمون بین 0.71 تا 0.91 محاسبه شد.

در مطالعات ایرانی نیز؛ در پژوهشی که توسط پاشاشریفی و همکاران (1390) بر روی نمونه‌ای از دانش‌جویان انجام شد؛ آلفای کرونباخ برابر با 0.929 گزارش شد که نشان دهنده اعتبار قابل قبول این آزمون می‌باشد.

منابع:
-شریفی, ح. پ., حسن پاشا, صالحی, امامی پور, بشردوست. (2011). بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه کمال گرایی هیل در دانشجویان. فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی, 2(7), 9-19.‎
-فتحی آشتیانی؛ علی ، محمدی؛ بهاره، فتحی آشتیانی؛ مینا (1390) . آزمون های روانشناختی. جلد دوم . تهران: نشر بعثت


-Hill, R. W., Huelsman, T. J., Furr, R. M., Kibler, J., Vicente, B. B., & Kennedy, C. (2004). A new measure of perfectionism: The Perfectionism Inventory. Journal of personality assessment, 82(1), 80-91.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.