مقیاس نستوهی ( سخت‌رویی) کوباسا Hardiness Scale (HS)

این آزمون از عبارت‌هایی تشکیل شده است که ممکن است شما با آن موافق یا مخالف باشید. لطفا عبارات را با دقت بخوانید و میزان موافقت خود را با هریک براساس گزینه‌ها مشخص کنید.

سخت‌رویی که از آن با عنوان تاب‌آوری نیز یاد می‌شود، از جمله مفاهیم در روان‌شناسی شخصیت است؛ ویژگی مهمی است که برای رسیدن افراد به اهداف زندگی ضرورت دارد. اشخاص به تناسبی که صفت تاب‌آوری را دارا باشند در موقعیت‌های دشوار برای رسیدن به هدف تلاش کرده و ناامید نمی‌شوند. با این ویژگی افراد مشکلات و مسائل زندگی را بعنوان چالشی پیش‌رو در نظر می‌گیرند و تصور مثبتی از آن دارند، به‌همین دلیل راهکارهای موجود را بهتر بررسی و ارزیابی می‌کنند و درنتیجه نسبت به دیگران به نحو مطلوب‌تری به حل مسائل می‌پردازند. در موقعیت‌های مختلف زندگی افراد با رسیدن به موانع دچار ناامیدی شده و دست از تلاش برمی‌دارند؛ تنها افراد محدودی هستند که با دارا بودن ویژگی سخت‌رویی هم‌چنان برای به‌دست آوردن مقصود به تلاش ادامه می‌دهند؛ به‌همین دلیل این افراد امید به زندگی بالاتر، موفقیت بیشتر و دستاوردهای بهتری در زندگی نسبت به دیگران دارند. سخت‌رویی به‌عنوان یک سازه شخصیتی چندمجهولی از سه مولفه کنترل، تعهد و چالش تشکیل شده است؛ به اعتقاد کوباسا و همکاران افراد سخت‌رو، فعال و هدف‌مند و رویکرد آنها به زندگی با علاقه و هیجان است. 
آزمون سخت‌رویی کوباسا (HS) توسط کوباسا و همکاران در سال ۱۹۷۹ ساخته شده است. این مقیاس یک پرسشنامه ۵۰ سوالی است. سخت رویی به عنوان یک سازه شخصیتی چندمجهولی بوده و دارای 3  مولفه شامل چالش، تعهد و کنترل می‌باشد که خرده مقیاس‌های پرسشنامه هستند. این آزمون در یک طیف لیکرت چهار درجه‌ای (از اصلاً صحیح نیست تا کاملاً صحیح است )  پاسخ و نمره‌گذاری می‌شود. 

برای پایایی ضریب اعتبار کنترل ، تعهد و چالش به ترتیب  0.70 ، 0.52 و 0.52 بدست آمد . این ضرایب برای کل صفت سخت‌رویی 75/0  محاسبه شده است (قاصری و همکاران، 1390).
کوباسا و مدی ( 1994)  نیز اعتبار سازه این آزمون را مناسب ارزیابی کردند. همچنین کراوتز و همکارانش (1993) ثبات درونی مناسبی را براي آزمون سخت‌رویی مطرح کرده و علاوه بر آن، نتایج آلفاي کرونباخ را براي هر یک از خرده آزمون‌ها برابر با 0.7 گزارش کرده‌اند.

منابع :

 - Ghaseri R, Sarandi P, Gol Mohammad Nejad G, Eivazian F.(2011). [Investigating the relationship of emotional intelligence and hardiness among teacher women in the town of Bonab]. Educ Sci Q;4(16):69-80.
- Kobasa , S,C.Maddi, S.R,puccetti , M,C,and zala.L .(1979). Effectiveness of hardiness exercise and social support as resources against illness. Journal of Psychosoin aric Research 29, 5, 525-533.
- Kravetz S, Drory Y, Florian V. (1993). Hardiness and sense of coherence and their relation to negative affect. European Journal of Personality;7(4):233-44.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.