مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21)

هریک از جملات را با دقت بخوانید و مشخص کنید که هر یک تا چه‌اندازه بیان‌گر وضع شما در هفته گذشته بوده است. توجه داشته باشید که هیچ گزینه درست و غلطی وجود ندارد، آن‌چه را که بیشتر متناسب با وضعیت شماست انتخاب کنید.

افسردگی یک وضعیت و حالت روانی است که با دل‌زدگی، یاس و ناامیدی و احساس کسالت و خستگی و بی‌علاقگی و کمبود انرژی و در بیشتر مواقع با اضطراب کم و بیش شدید همراه است. این پدیده در شکل حاد آن به عنوان یک بیماری محسوب می شود. 
اضطراب یک احساس ناخوشایند و اغلب مبهم از دل‌واپسی و دل‌شوره است که با یک یا چند علامت جسمانی مانند تپش قلب، تنگی نفس، احساس خالی شدن سر دل، تعریق و بی‌قراری همراه می‌گردد. درباره استرس نیز می‌توانیم بگوییم هنگامی که فرد در محیط زندگی‌اش با شرایطی روبه‌رو می‌شود که با ظرفیت و امکانات کنونی او هماهنگی ندارد، دچار عدم تعادل، تعارض و کشمکش‌های درونی می‌شود که این علائم را استرس می‌نامند.
بسیاری از تغییرات فیزیولوژیکی استرس و اضطراب از جمله افزایش ضربان قلب، تنگی نفس و تنش عضلانی مشابه یک‌دیگر هستند. اما تفاوت آن‌ها در این است که در استرس ما از آنچه نگران‌مان می‌کند مطلع هستیم ولی از دلیل اضطراب‌مان کمتر آگاهیم و تفاوت دیگر در این است که ما خود را در قبال استرس ناتوان نمی‌یابیم و می‌توانیم برای غلبه بر آن راه‌حل‌هایی پیدا کنیم و درحالی‌که در برابر اضطراب تفکرمان این است که کاری از دست‌مان بر نمی‌آید و امور بر ما غلبه دارند. اضطراب و افسردگی گرچه از لحاظ ماهیت باهم متفاوت‌اند اما تمایز قائل شدن میان آن دو بسیار مشکل است. خلق منفی تجربه شده در افسردگی می‌تواند منعکس کننده‌ی این امر باشد که فرد، دیسترس ذهنی بسیاری را تجربه می‌کند و در کنار افسردگی و اضطراب، رویدادهای استرس‌زای زندگی نیز اغلب منجر به پاسخ های استرسی و برانگیختگی مزمن و عملکرد مختل می‌شود.

تست افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) فرم کوتاه شده مقیاس ۴۲ سوالی افسردگی، اضطراب و استرس است که توسط "لاویبوند و لاویبوند در سال "۱۹۹۵ در دانشگاه روانشناسی نیوولز جنوبی در سیدنی استرالیا ایجاد شد. لاویبوند و لاویبوند طی پژوهشی که روی یک نمونه نرمال ۷۱۷ نفری انجام دادند ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه فوق را بررسی کرده و نتایج این پژوهش به طور رضایت‌بخشی از روایی و پایایی این آزمون حمایت کرد.
این تست محدودیت جنسیتی نداشته و برای زنان و مردان قابل اجراست. همچنین از این تست برای کودکان و نوجوانان هم می‌توان استفاده کرد. 


براون و همکاران (۱۹۹۷) طی پژوهشی دریافتند که خرده مقیاس های DASS-21 به طور سه جانبه سه بعد را اندازه گیری می کند:
1. پایین بودن خلق مثبت؛ که افسردگی را می‌سنجد.
2. برانگیختگی بیش از حد فیزیولوژیکی؛ که اضطراب را می‌سنجد.
3. تجربه خلق منفی؛ که استرس را می‌سنجد. 

از معایب آزمون فوق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
● هیچ‌کدام از سوالات این آزمون به تمایل به خودکشی که یکی از نشانه‌های ابتلا به افسردگی شدید است اشاره نمی‌کنند و متخصصان بالینی باید توجه کنند که تعیین احتمال خطر خودکشی در بیماران بسیار آسیب‌دیده ضروری است.
● آزمون DASS با این فرض ساخته شده که تفاوت بین افسردگی و اضطراب و استرسی که آزمودنی‌های بهنجار تجربه می‌کنند ماهیتاً تفاوت در درجه‌بندی این حالت‌هاست و از این پرسشنامه نمی‌توان برای تشخیص اختلال مطابق با DSM استفاده کرد و از آن می‌توان فقط برای سنجش شدت اختلال استفاده کرد. 
● این آزمون را نمی‌توان به‌طور مستقیم برای سنجش حالت هیجانی آزمودنی در همان لحظه (آن‌چه که او هم اکنون احساس می‌کند) به کار برد. زیرا بعضی سوالات به تجربه‌های فرد در گذشته اشاره دارد.

لاویبوند و لاویبوند طی پژوهشی که در سال۱۹۹۴ روی یک نمونه ۷۱۷ نفری (۴۸۶ زن و ۲۳۱ مرد با میانگین سنی ۲۱ سال) دانشجویان دانشگاه ولز جنوبی در سیدنی استرالیا انجام دادند روایی و پایایی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) را در مقایسه با پرسشنامه ۲۱ سوالی اضطراب بک (BAI)  و مقیاس افسردگی ۲۱ سوالی بک (BDI) مورد بررسی قرار دادند. آنها در بررسی ثبات درونی پرسشنامه  فوق از ضریب آلفا استفاده کرده و نتایج ثبات درونی را از 0.84 تا 0.91 گزارش کردند که نتایج فوق در جدول زیر ارائه شده است.

 

همبستگی میان خرده مقیاس های DASS و BAI و BDI نیز به شکل زیر است :

 

در ایران نیز صاحبی و همکاران در سال ۱۳۸۴ طی پژوهشی که بر روی یک نمونه ۱۰۷۰ نفری (زن و مرد) انجام دادند به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ی فوق برای جمعیت ایرانی پرداختند. پایایی و همسانی درونی مقیاس های DASS با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و برای افسردگی 0.77، اضطراب 0.79 و استرس0.78   به‌دست آمد. 

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.