طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ Young Early Maladaptive Scheme Questionnaire (YEMSQ)

این تست برای بررسی طرحواره‌های ناسازگار طراحی شده است و شامل جملاتی است که یک شخص ممکن است برای توصیف خودش از آن‌ها استفاده کند. هرجمله را بادقت بخوانید و ببنید تا چه حد توصیف درستی از شما می‌دهد. اگر برای پاسخ دادن خاطرجمع نیستید براساس آن‌چه احساس می‌کنید؛ پاسخ دهید، نه براساس آن‌چه فکر می‌کنید درست است.

شاید شما هم بارها نام طرحواره به گوش‌تان خورده باشد. در ساده‌ترین تعریف میتوان طرحواره را به عینکی بدکارکرد تشبیه کرد که به چشمان‌مان می‌زنیم و همه‌ی دنیا را از پشت آن عینک بدکارکرد می‌بینیم و تفسیر می‌کنیم. بسیاری از رفتارهای ما و یا تفسیر ما از رفتارهای دیگران از طرحواره‌هایمان نشات می‌گیرند.
طبق تعریف جفری یانگ (مبدع طرحواره‌درمانی‌) "طرحواره‌ها الگوهای عمیق و فراگیری هستند که از تجربیات دوران کودکی و نوجوانی ما منشاء می‌گیرند و در سیر زندگی ما تداوم پیدا می‌کنند."
طرحواره‌های ناسازگار برای بقای خودشان می‌جنگند و خودتداوم‌بخش هستند، یعنی افراد در طول زندگی‌شان طوری رفتار می‌کنند که طرحواره  تائید شود، بنابراین تغییر و تعدیل طرحواره‌ها کار نسبتا زمان‌بری است.
جفری یانگ در سال 1998 برای ارزیابی و سنجش این طرحواره‌های ناسازگار پرسش‌نامه ای معرفی کرد که دارای 75 آیتم است و می‌تواند 15 طرحواره ناسازگار اولیه را ارزیابی کند. 
این 15 طرحواره عبارتند از: 1. طرد/ رهاشدگی ،  2.بی‌اعتمادی/بدرفتاری ، 3.محرومیت هیجانی ، 4.نقص و شرم ،5. انزوای اجتماعی/بیگانگی ، 6. وابستگی / بی‌کفایتی ، 7.آسیب‌پذیری نسبت به ضرر یا بیماری ، 8.گرفتاری ، 9.شکست ، 10.استحقاق/بزرگ‌منشی ، 11. خویشتن‌داری و خودانضباطی ناکافی ، 12.اطاعت ، 13.ایثار ، 14.بازداری هیجانی ، 15.معیارهای سخت‌گیرانه .

این آزمون برای گروه سنی "بزرگ‌سالان" قابل اجرا می‌باشد.

در پژوهشی که توسط اسمیت، جوینر، یانگ و تلچ (1995)  اجرا شد، آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌های این آزمون بین 0.50 تا 0.82 به‌دست آمد. همچنین با توجه به همبستگی بالایی که این آزمون با تست نشانه‌شناسی اختلالات شخصیت داشت می‌توان نتیجه گرفت که روایی آن نیز قابل قبول است.
در پژوهش دیگری که توسط دیوان‌داری و آهی و اکبری و مهدیان (1388) بر روی نمونه‌ی 593 نفری از دانشجویان صورت گرفت، الفای کرونباخ برای 75 ایتم برابر با 0.94 به‌دست آمد.

منابع:


- دیوانداری. (2009). فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (SQ-SF): بررسی ویژگی‌های روانسنجی و ساختار عاملی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر سال تحصیلی 86-1385. فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی, 5(20), 1-29.‎


- Schmidt, N. B., Joiner, T. E., Young, J. E., & Telch, M. J. (1995). The schema questionnaire: Investigation of psychometric properties and the hierarchical structure of a measure of maladaptive schemas. Cognitive therapy and research, 19(3), 295-321.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.