ابراز وجود نوجوانان AN ASSERTIVENESS SCALE FOR ADOLESCENTS (ASA)

در این تست موقعیت‌هایی مطرح شده که ممکن است در گذشته با آن مواجه شده یا نشده باشید. می‌خواهیم بدانیم معمولا در هر موقعیت چه می‌کنید. لطفا پاسخی را که در آن موقعیت انجام می‌دهید انتخاب کنید.

دوره نوجوانی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوران چرخه‌ زندگی انسان است، یادگیری بعضی از مهارت‌ها در این دوران اهمیت زیادی دارد و علاوه‌ بر این‌که نوجوان را برای زندگی آینده آماده می‌کند، احتمال انزوا و استرس و افسردگی را در او کاهش می‌دهد و به‌طور کلی سلامت روانی و رفتاری و اجتماعی کمک می‌کند. 
یکی از این مهارت‌ها "توانایی ابراز وجود" است. مهارت ابراز وجود یا جرئت‌ورزی به این معناست که توانایی ابراز خواسته‌ها، نیازها و نظرات خود را به‌گونه‌ای قاطع و صریح داشته باشیم و از رفتار منفعلانه یا تهاجمی فاصله بگیریم.‎
تست ۳۳ ماده‌ای ابراز وجود که در سال ۱۹۸۵ توسط دانگ یول لی و همکاران تهیه شد یکی از ابزارهای سنجش ابراز وجود است که ۳۳ موقعیت بین‌فردی را توصیف می‌کند و آزمودنی می‌بایست از بین ۳ گزینه آن‌چه را که معمولا در موقعیت ها انجام می‌دهد تعیین کند. 

 

 به نقل از سموعی و همکاران (1392)، یکی از محدودیت‌های موجود این است که به نظر میرسد این آزمون و سایر آزمون‌های موجود در این زمینه در فرهنگ‌های دیگر تهیه شده‌اند و متناسب با نیاز جامعه فعلی ما نیستند. بنابراین لزوم دستیابی به ابزاری متناسب با فرهنگ و بومی لازم و ضروری است. 
همچنین به نقل از لی و همکاران (1985) برای تعیین اعتبار پیش بین این آزمون، با معیارهای رفتاری، تحقیقات بالینی بیشتری لازم است. 


این مقیاس برای نوجوان پایه ششم تا دوازدهم قابل اجرا است.


در پژوهش نادری، پاشا و مکوندی (1386)،  پایایی این آزمون به‌روش آلفای کرونباخ 0.94 به‌دست آمد که نشان‌دهنده ضریب پایایی مطلوب این پرسشنامه است. همچنین اعتبار این آزمون از طریق همبستگی با نمره آزمون کالیفرنیا 0.93 در سطح معناداری 0.0001 بدست امد. 


در مطالعه لی و همکاران (1985)، در  یک بازه زمانی 4 هفته‌ای برای 55 دانش اموز پایایی ازمون-بازآزمون  0.84 و کودر-ریچاردسون 0.76 بدست امد. 


منابع:


- ساعتچی؛ محمود، کامکاری؛ کامبیز ، عسگریان؛ مهناز (1399) . آزمونهای روانشناختی . چاپ ششم . تهران : نشر ویرایش.
- سموعی؛ راحله ،  طیبانی؛ طیبه ، سهرابی؛ آیت الله ، ابراهیمی؛ امرالله (1392) ساخت و بررسی کیفیت روانسنجی پرسشنامه خودابرازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله تحقیقات علوم رفتاری. صص 263-256.
- نادری؛ فرح، پاشا؛ غلامرضا ، مکوندی؛ فرزانه (1386) . تاثیر اموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری فردی- اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانش اموزان در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی. شماره 33. صص 62-37.


- Lee; Dong Yul , Hallberg; Ernest, Slemon;Alan (1985). An Assertiveness Scale For Adolescents . Journal of clinical psychology . vol41. No1.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.