افسردگی پس از زایمان ادینبورگ The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

پاسخ‌گویی به این تست حدود 5 دقیقه زمان خواهد برد. به سؤالات با توجه به روحیات خود در 7 روز گذشته پاسخ دهید.

از جمله حساس‌ترین مراحل زندگی و رشد یک زن می‌توان به بارداری، زایمان و سازگار شدن با نوزاد تازه متولد شده و پذیرش نقش مادرانه اشاره کرد. بعد از زایمان ممکن است تغییرات فیزولوژیکی، هیجانی و روانی ایجاد شود که موجب سردرگمی در هویت مادر شود. دلایل خیلی زیادی مثل ترس از زایمان، ترس ازدست دادن جذابیت‌های ظاهری، مسئولیت‌های زیادی که بعد از تولد فرزند شکل می‌گیرند و... باعث ایجاد تغییرات هیجانی مثل اضطراب و افسردگی در زنان می‌شود. افسردگی بعد از زایمان اختلال شایعی است که ممکن است مخصوصا در 4 یا 6 هفته بعد از زایمان اتفاق بیافتد و علائمی مثل احساس تنهایی شدید، تحریک‌پذیری، ترس، کاهش اعتماد به نفس، احساس گناه، تغییر در اشتها و در موارد شدیدتر افکار خودکشی ایجاد کند. این اختلال با فرهنگ و عوامل روانی-اجتماعی رابطه دارد و ممکن است باعث عدم شکل‌گیری دل‌بستگی مطلوب در نوزاد و به‌تبع آن ایجاد مشکلات زیادی در کودک در آینده شود.

استفاده از تست سلامت روان گلدبرگ برای تشخیص مشکلات خلقی زنان پس از زایمان، در بررسی‌های اولیه مشکلات و محدودیت‌هایی داشت. از جمله اینکه 45% از 200 نفر افراد مورد سنجش با پرسشنامه 30 آیتمی سلامت روان گلدبرگ نمره‌ی بالا به دست آوردند در صورتی‌که تنها 18% آن‌ها به عنوان کیس‌های دارای اختلال شناخته شدند. مشکلات مشابهی در استفاده از  پرسش‌نامه افسردگی بک سبب شد تا در سال 1987، کاکس، هولدن و ساگوسکی ، تست افسردگی پس از زایمان ادینبرگ را توسط مصاحبه با مادران و با استفاده از معیارهای تشخیصی پژوهشی (Research Diagnostic Criteria) تهیه کنند که ابزار مفیدی برای سنجش و پیش‌بینی  افسردگی بعد از زایمان به شمار می‌رود (کاکس و همکاران،1987). نسخه فارسی این پرسشنامه در ایران توسط مظاهری و نکاهی ترجمه و اعتباریابی شد.


این تست ابزار بسیار مفیدی برای تمایز مادران افسرده از غیرافسرده و تشخیص افسردگی در دوره‌ی پس از زایمان  و پیش بینی ثانویه‌ی افسردگی است که روایی و پایایی رضایت بخشی هم در نسخه‌های خارجی و هم داخلی دارد. اما از محدودیت‌های این تست می‌توان به این نکته اشاره کرد که این پرسشنامه خودسنجی نیازمند حداقل سواد در مادران می‌باشد و از آنجا که برای مادران بی‌سواد بصورت شفاهی پرسیده می‌شود شاهد سوگیری پاسخ خواهد بود (مظاهری،2007).


آزمون افسردگی پس از زایمان ادینبورگ شامل 10 آیتم است که در یک طیف لیکرت 3گزینه‌ای (بیشتر اوقات،گاهی اوقات، به ندرت، و به هیچ وجه)، حالت‌های روانشناختی مادر را بررسی می‌کند.

کاکس، هولدن و ساگوسکی (1987)؛ نشان دادند که تست از حساسیت بالا نسبت به تغییرات علائم و شدت افسردگی ، 85% و همچنین روایی پیش بینی مثبت 83% برخوردار است. پایایی آزمون با استفاده از روش دو نیم کردن 0.88 و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.87 به‌دست آمد.
در پژوهش ادوارد و همکاران (2005) که مربوط به اعتبارسنجی آزمون در یک نمونه فرانسوی بوده است؛ نتایج این‌گونه به‌دست آمده است : همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ :0.76 ، پایایی آزمون- بازآمون: 0.83  و همچنین حساسی نسبت به سنجش علائم افسردگی 0.80 به‌دست آمد.

 

در پژوهش مظهری و نخعی(2007)؛ که نسخه فارسی را مورد اعتبارسنجی قرار دادند، نشان داده شد که این آزمون از روایی صوری و معنایی قابل قبولی برخوردار است. همچنین روایی سازه با استفاده از ضریب همبستگی میان این تست (EPDS) و سلامت روان گلدبرگ، بسیار مثبت ارزیابی شد. همسانی درونی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0.83 به‌دست آمد.
در پژوهش مسلمی سراجی وبوستانی پور (1398) نیز آلفا کرونباخ برای تایید پایایی این آزمون 0.90 به‌دست آمده است.

منابع :


- مسلمی سراجی، ر، بوستانی پور، ع .(1398).پیش بینی ناپایداری ازدواج براساس تعارضات زناشویی با نقش واسطه‌ای افسردگی پس از زایمان.پژوهش نامه زنان،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. فصلنامه علمی-پژوهشی،س 10،ش 1.

 

- Adouard, F, Glangeaud-Freudenthal ,  N.M.C , Golse , B.(2005). Validation of the Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) in a sample of women with high-risk pregnancies in France. Arch Womens Ment Health

- Cox, J.L ,   Holden ,J .M ,  Sagovsky, R .(1987). Detection of Postnatal Depression Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry.150.

- Mazhari , S  , Nakhaee, N. (2007). Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale in an Iranian sample. Arch Womens Ment Health.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.