تست اضطراب بک Beck Anxiety Inventory (BAI)

لطفا برای اجرای تست اضطراب بک، هر عبارت را بادقت بخوانید و مشخص کنید در خلال هفته‌ی گذشته تا امروز چه‌قدر از آن علامت در رنج بوده‌اید.

اضطراب یکی از هیجانات اساسی و به معنای وجود نوعی نگرانی بدون وجود عامل بیرونی مشخص است. درواقع تفاوت اصلی ترس و اضطراب هم در همین موضوع می‌باشد، در ترس محرک بیرونی کامل واضح و مشخص است اما در اضطراب هیچ محرک و خطر اشکار و مشخصی وجود ندارد. بعبارت دیگر اضطراب حالت درونی ناخوشایندی است که هنگام پیش‌بینی‌ ما درباره اتفاق‌های وحشتناک احتمالی پیش می‌آید.
اضطراب نشانه‌ی اصلی و مشترک بسیاری از اختلالات روانی است، بنابراین بررسی و سنجش آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
درمیان ابزارهای ارائه شده برای سنجش اضطراب، تست اضطراب بک محبوبیت زیادی دارد. این آزمون 21 سوالی یک پرسشنامه خودگزارشی است که در سال 1990 توسط ارون تی بک و همکارانش معرفی شد و از ان زمان تا به امروز در پژوهش‌ها و بررسی‌های بالینی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است. 
این آزمون برای اندازه‌گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزرگسالان کاربرد دارد.
گروهی از منتقدان این آزمون معتقدند که تست اضطراب بک بیشتر علائم اختلال وحشت زدگی (پنیک) را میسنجد تا معیارهای کلی اضطراب. بعضی از  پژوهش‌های انجام شده هم از این نقد حمایت کردند و نشان دادند افراد مبتلا به اختلال وحشت‌زدگی در این آزمون نمره بالاتری نسبت به افراد به مبتلا به دیگر اختلالات اضطرابی بدست می‌اورند.  (به نقل از لیفر و روبرگ؛ 2006) 

در مطالعه‌ای که توسط بک و همکاران (1988) انجام شد، پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ  0.92 و با استفاده از روش آزمون- بازآزمون بعد از یک هفته 0.75 به‌دست آمد. همچنین همبستگی به‌دست‌آمده برای ماده ها بین 0.30 تا 0.76 متغیر بود. 

همچنین در مطاله‌ی دیگری که توسط کاویانی و موسوی (1378) انجام شد؛ پایایی آزمون-باز ازمون به فاصله یک ماه 0.83 و الفای کرونباخ 0.92 به‌دست آمد. همچنین همبستگی درونی سوالات این پرسش‌نامه ثبات درونی بالایی را نشان دادند که این می‌تواند به‌نفع پایایی پرسش‌نامه درنظر گرفته‌شود.

منابع:


- فتحی آشتیانی؛ علی ، داستانی؛ محبوبه (1395) . آزمون‌های روان‌شناختی ( ارزشیابی شخصیت و سلامت روانی) تهران: چاپ و انتشارات بعثت.
- کاویانی؛ حسین ، موسوی؛ اشرف سادات (1378) . ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, 66(2), 136-140

 

- Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of consulting and clinical psychology, 56(6), 893
- Leyfer, O. T., Ruberg, J. L., & Woodruff-Borden, J. (2006). Examination of the utility of the Beck Anxiety Inventory and its factors as a screener for anxiety disorders. Journal of anxiety disorders, 20(4), 444-458.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.