تست وسواس-اجبار ییل-براون Yale-Brown Compulsive Scale

سوال ۱ تا ۵ درباره افکار وسواسی شما هستند. افکار وسواسی افکار، تصاویر یا تکانه های ناخواسته‌ای هستند که مزاحم تفکرتان بوده و برخلاف میل و تلاش‌تان برای مقاومت در برابر آنها همچنان مزاحم هستند. آنها معمولاً شامل زمینه‌هایی از آسیب و خطر هستند. افکار وسواسی رایج شامل ترس بیش از حد از آلودگی، شک و تردید های مکرر درباره خطر، نگرانی مفرط درباره‌ی نظم، تقارن یا دقیق بودن و ترس از دست دادن چیزهای مهم می‌باشد.

وسواس فکری عبارت است از عقاید، افکار، تکانه ها یا تصاویر ذهنی پایداری که مزاحم و نامناسب بوده و به اضطراب و پریشانی آشکار فرد منجر می شوند.  فرد وسواسی به‌خوبی می‌داند که این وسواس‌های فکری، محصول ذهن خود او هستند و از خارج تحمیل نمی‌شوند.
اعمال اجباری نیز رفتارهایی تکراری (مانند شستن، منظم کردن، وارسی و چک کردن) یا اعمال ذهنی (مانند دعا کردن، شمارش، تکرار واژه ها به آرامی) هستند که هدف از انجام آن‌ها، پیشگیری یا کاهش اضطراب و پریشانی ناشی از افکار وسواسی است؛ نه به‌دست آوردن لذت و رضایت.
تست وسواس فکری‌ و عملی ییل براون جهت حل مشکلات مقیاس‌هایی که شدت نشانه‌های اختلال OCD را می‌سنجیدند توسط "وِین کی گودمن" و همکارانش در سال ۱۹۸۹ در کشور آمریکا به‌وجود آمد. این آزمون تحت تاثیر نوع، تعداد وسواس ها یا اجبارها نبوده و بر خلاف مقیاس‌های دیگر، ارزیابی شدت اختلال OCD با آن بر محتوای نشانه‌های بیماری متمرکز نیست. وین کی گودمن و همکارانش سوالات این پرسشنامه را بر مبنای تجربیات بالینی گسترده و بررسی بیش از ۳۰۰ بیمار مبتلا به اختلال OCD آماده کردند‌. 

این آزمون یک تست خودگزارشی بوده و برای تعیین شدت اختلال OCD و کنترل میزان بهبود در طول درمان این اختلال استفاده می‌شود و نشانه‌های اختلال وسواس فکری عملی (OCD) را در دو بخش (شامل افکار وسواسی و اعمال اجباری) در راستای پنج حیطه ی اصلی که در ادامه می‌آید مورد بررسی قرار می‌دهد:

● زمان صرف شده برای افکار وسواسی و اعمال اجباری 
● تداخل افکار وسواسی و اعمال اجباری در عملکرد های شغلی و تحصیلی و زندگی 
● میزان دیسترس و پریشانی ناشی از افکار وسواسی و اعمال اجباری
● میزان مقاومت بیمار در برابر افکار وسواسی و اعمال اجباری
● میزان کنترل بیمار بر افکار وسواسی و اعمال اجباری 


این آزمون دارای ۱۰ سوال بوده و پاسخ های آن بر مبنای مقیاس لیکرتی پنج حالت را نشان می دهد:
۰) هیچ
۱) بسیار کم
۲) به طور متوسط
۳)  شدید
۴) بسیار شدید

تست ییل-براون فاقد محدودیت های جنسیتی بوده و آن را می توان برای دختران و پسران اجرا کرد. این تست در ابتدا برای بزرگسالان و جوانان طراحی شد اما بعدها نسخه‌ی تغییر یافته‌ای از آن (CY-BOCS) توسط جودیت ال راپاپورت از بخش روانشناسی کودک موسسه ملی سلامت روان بستدا برای کودکان ارائه شد. تفاوت اساسی مقیاس ییل براون (Y-BOCS) و نسخه کودکان آن، جایگزینی زبانی ساده تر برای بررسی آیتم‌های مختلف بود. در اجرای این آزمون برای کودکان، سوالات باید توسط درمانگر بالینی پر شود. این آزمون برای ارزیابی نشانه‌های اختلال وسواس فکری و عملی از کودکی تا نوجوانی (بزرگسالی اولیه) طراحی شده و ۷۰ سوال دارد و ۱۵ تا ۳۵ دقیقه زمان برای پاسخ دهی به آن لازم است. 


از محدودیت‌های آزمون وسواس فکری و عملی ییل براون می‌توان به این مورد اشاره کرد که مجموع نمرات زیر مقیاسها برای ایجاد یک نمره کلی به طور صحیح نمی‌تواند شدت نشانه‌های بالینی را منعکس ‌کند و دیگر اینکه، کاهش نمرات پس از درمان در هیچ‌کدام از زیر مقیاس ها به نمره صفر نمی رسد.
تست وسواس فکری و عملی یبل براون گرچه یک مقیاس قابل اطمینان و معتبر بود اما گودمن و همکارانش در ویرایش دوم آن (Y-BOCS-11) تلاش کردند تا مقیاس اصلی که مقیاس استاندارد طلایی شدت نشانه‌های اختلال وسواس فکری و عملی بود را بوجود آورند. در ایجاد این مقیاس، شدت محتوای افکار وسواسی و چهارچوب نمره‌دهی با توجه به میزان اجتناب فرد مورد توجه قرار گرفت.
در ایران نیز راجزی اصفهانی و همکارانش طی پژوهشی که در سال ۱۳۹۰ روی ۱۴۰ بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی انجام دادند، روایی و پایایی این آزمون را مورد بررسی قرار دادند و نتایج یافته‌های آنها نشان داد که نسخه فارسی آزمون فوق برای بررسی محتوا و شدت نشانه‌های اختلال وسواس فکری و عملی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

وودی، استکتی و چمبلس (۱۹۹۵) در پژوهشی روایی و پایایی آزمون وسواس فکری وعملی ییل براون را با استفاده از رویکرد چند صفتی، چند مدلی در نمونه‌ای از ۵۴ بیمار سرپایی دچار اختلال وسواس فکری و عملی مورد بررسی قرار دادند و نتایج یافته‌های آنها همسانی درونی قابل قبولی (آلفا=۰/۶۹) را نشان داد که با حذف آیتم‌های مربوط به مقاومت در برابر افکار وسواسی و اعمال اجباری همسانی درونی پرسشنامه همچنین بیشتر شد. در آزمون فوق پایایی میان ارزیاب‌ها عالی بود اما پایایی ازمون-باز آزمون  پس از یک فاصله زمانی حدود 48.5 روز کمتر از حد مطلوب بود‌. پرسشنامه فوق همچنین روایی همگرای خوبی را با دیگر مقیاس‌های اختلال وسواس فکری و عملی نشان داد و روایی واگرای ضعیفی را در مقایسه با افسردگی نشان داد.
در ایران نیز اصفهانی، متقی پور، کامکاری، ظهیر الدین و جان بزرگی (۱۳۹۰)  در پژوهشی به بررسی روایی و پایایی نسخه‌ی فارسی مقیاس وسواس فکری و عملی ییل براون روی ۱۴۰ بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی (OCD) پرداختند و نتایج یافته‌های آن‌ها ثبات درونی معناداری را به ترتیب در دو بخش نشانه و شدت به ترتیب (0.97) و (0.95) نشان دادند و اعتبار دو نیم سازی برای دو مقیاس فوق به ترتیب (0.93) و (0.89) و اعتبار باز آزمایی (0.99) به دست آمد. درنتیجه نسخه‌ی فارسی مقیاس وسواس فکری و عملی ییل براون از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.


منابع


● Rodrigues Pedro Castro, Camacho Marta, Almeida Sílvia A,Marinho Mónica, Soares Catarina, J bernardo Barahona-Corrêa, Albino J Oliveira-Maia (2018), Criterion Validity of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale Second Edition for Diagnosis of Obsessive-Compulsive Disorder in Adults, frontiers in psychiatry, V.9, NO.431, Https://doi:10.3389/fpsyt.2018.0043

● Woody Sheila R, Steketee Gail, Chambless Dianne L,(1995), Reliability and validity of the Yale-Brown obsessive-compulsive scale, Pergamon, Vol. 33, No. 5, pp. 597-605,

● Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale, (n.d),https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yale%E2%80%93Brown_Obsessive_Compulsive_Scale● راجزی اصفهانی سپیده، متقی پور یاسمن، کامکاری کامبیز، ظهیرالدین علی رضا، جان بزرگی مسعود، (۱۳۹۰)، پایایی روایی نسخه فارسی مقیاس وسواسی اجباری ییل براون، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ج ۱۷، ش ۴، ص ۲۹۷-۳۰۳
,

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.