تست افسردگی بک Beck Depression Inventory (BDI)

افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی است؛ که عبارت است از وجود خلق افسرده حداقل به‌مدت دو هفته، که معمولا با کاهش تمرکز، اشکال در تمرکز، تحریک پذیری یا کندی روانی-حرکتی، احساس گناه و بی کفایتی ، برداشت نامطلوب از خود و گاها افکار خودکشی همراه است. با این وجود افراد دارای بیماری افسردگی همگی یک نوع علایـم را تجربه نمیکنند . شدت، کم یا زیاد بودن و مدت زمان ایـن علایم با توجه به نوع بیماری یا خود شخص تغییر می کند. 

Beck Depression Inventory (BDI)
پرسشنامه افسردگی بک

افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی است؛ که عبارت است از وجود خلق افسرده حداقل به‌مدت دو هفته، که معمولا با کاهش تمرکز، اشکال در تمرکز، تحریک پذیری یا کندی روانی-حرکتی، احساس گناه و بی کفایتی ، برداشت نامطلوب از خود و گاها افکار خودکشی همراه است. با این وجود افراد داراي بيماري افسردگي همگي يك نوع علايـم را تجربه نميكنند . شدت، كم يا زياد بودن و مدت زمان ايـن علايم با توجه به نوع بيماری يا خود شخص تغيير مي كند. 
بسیاری از اشخاصی که این نشانه ها را تجربه می کنند، متوجه افسردگی خود نیستند و تنها چیزی که ممکن است احساس کنند ، این است که از دیگران حقیرترند و زندگی بدی دارند، به‌همین دلیل بسیار از افراد مبتلا به افسردگی به-دنبال تشخیص و درمان این بیماری نمیروند .  این در حالی‌است که با توسعه داروها و روش‌های جدید درمانی حتی  شدیدترین انواع افسردگی نیز قابل درمان هستند .

از میان تست‌ها و پرسش‌نامه هایی که برای سنجش افسردگی طراحی شده‌اند، پرسش‌نامه افسردگی بک (BDI) از جمله بهترین و مناسب ترین ابزارها برای تشخیص افسردگی است.
این پرسشنامه در سال 1978 توسط آرون تی. بک روانپزشک و پروفسور بازنشسته دانشگاه پنسیلوانیا برای غربال‌گری سریع بیماران افسرده معرفی شد.
این پرسشنامه برای همه افراد بالای 13 سال قابل استفاده است .
دارای 21 سوال است که علائم جسمانی ( از قبیل کم‌توانی، تغییر در الگوی خواب، خستگی‌پذیری، تغییر در اشتها، کاهش علایق جنسی) ، علائم شناختی (از قبیل بدبینی، احساس شکست، انتظار تنبیه، اتهام به خود، بی ارزشی و ...) و علائم عاطفی (مانند غمگینی ، نارضایتی، احساس گناه، بیزاری از خود، گریستن، تحریک‌پذیری و ...) را اندازه گیری میکند.

پرسش‌نامه افسردگی بک این امتیاز را دارد که به مهارت یا تعصب آزماش‌کننده بستگی ندارد و بیشتر به سنجش ویژگی‌های روان‌شناختی افسردگی می‌پردازد تا ناراحتی‌های فیزیولوژیک و جسمانی.
این پرسشنامه توسط افراد زیادی در طی سال‌ها  مورد مطالعه قرار گرفته است و بعنوان بهترین پرسش‌نامه در تعیین افسردگی شناخته شده است . (نقل شده از کتاب آزمون‌های روانشناختی، علی فتحی آشتیانی 1395)

نقاط ضعف : 
یکی از نکات مهم و تا حدودی معایب این پرسشنامه این است که صرفا ابزاری برای اندازه‌گیری نشانه‌های چندگانه افسردگی میباشد و  نمیتوان آن را بعنوان یک ابزار غربالگری در نظر گرفت. بنابرایت اتکای مطلق به این پرسشنامه برای تشخیص افسردگی کافی نیست و بنابراین حتما در کنار این پرسشنامه باید مصاحبه تشخیصی توسط یک متخصص صورت گیرد. و مسئله مورد توجه بعدی در  این آزمون این است که دامنه نمرات از 0 تا 9 ممکن است طبیعی و نرمال تلقی شود، اما باید توجه داشت که در افرادی که نمره آنها در پایان بسیار پایین است ممکن  است دلیل آن سایر ناهنجاری‌ها باشد و نشان دهنده نرمال بودن واقعی نیست. ( کندال، هالون و بک 1987)

پایایی و روایی :
تحقیقات متعددی صورت گرفته است که بوسیله انها مشخص شده که بااستفاده از این پرسشنامه میتوان افراد سالم را از افراد با های روانی، اختلال افسردگی اساسی را از کژخویی، و اختلال اضطراب تعمیم یافته را از افسردگی عمده تشخیص داد. 
در مطالعه‌ای که توسط دابسون و محمدخانی (1386)، بر روی نمونه 354 نفری از افرادی که تشخیص افسردگی اساسی را دریافت کرده بودند، ضریب الفای BDI برای بیماران سرپایی 0.92 و برای دانشجویان 0.93 بدست امد .  همچنین ضریب پایایی حاصل از ازمون-باز ازمون به فاصله یک هفته 0.93 بدست امد که در سطح P<0.001 معنی دار بود. در این پژوهش روایی سازه از طریق روایی همگرا و اجرای همزمان ان با مقیاس ناامیدی بک، مقیاس افکار خودکشی، پرسشنامه  اضطراب بک، مقیاس تجدیدنظر شده درجه بندی روانپزشکی هامیلتون برای افسردگی و مقیاس تجدید نظرشده درجه بندی اضطراب هامیلتون ، نشان دهنده همبستگی نسبتا بالایی بود و بیشترین همبستگی را با HSRD-R داشت . 

دابستون و محمدخانی (1386):

در پژوهش دیگری که توسط رحیمی  1393  بر روی 226 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز انجام شد ، ضریب الفای کرونباخ 0.87 بدست آمد. همچنین ضریب پایایی با استفاده از روش ازمون-باز ازمون به فاصله یک هفته 0.78 بدست امد که در سطح p<0.01 معنی دار بود .
رحیمی :

در پژوهش دیگری که توسط بک، استیر و گابرین (1988) صورت گرفت ، نشان داده شد که BDI  از انسجام درونی بالایی در نمونه های روانپزشکی و غیر روانپزشکی برخوردار است.  ضریب الفای بدست امده در پژوهش بک و همکاران 0.87  و ضریب پایایی بدست امده با استفاده از ازمون- باز ازمون بیشتر از 0.60 بود.
بک و همکاران:


نابع :
- دابستون، کیت استفان؛ محمدخانی، پروانه (1386) . مختصات روانسنجی پرسشنامه افسردگی بک-2 در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره بهبود نسبی . توانبخشی . 8(29). 80-86
- رحیمی، چنگیز (1393) . کاربرد پرسشنامه افسردگی بک-2 در دانشجویان ایرانی . دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد . سال بیست 21 . دوره جدید. شماره 10
- فتحی آشتیانی،علی ؛ داستانی،محبوبه (1395) . آزمون های روانشناختی ،ارزشیابی شخصیت و سلامت روانی . تهران : چاپ و انتشارات بعثت


Beck, Aaron T ; Steer , Robert A. ; Carbin , Margery C. (1988) .  PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE BECK DEPRESSION INVENTORY: TWENTY-FIVE YEARS OF EVALUATION . Clinical Psychology Review, Vol. 8, pp. 77-100,

Kendall, P. C., Hollon, S. D., Beck, A. T., Hammen, C. L., & Ingram, R. E. (1987). Issues and recommendations regarding use of the Beck Depression Inventory. Cognitive Therapy and Research, 11(3), 289–299

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.