تست مقیاس اضطراب مرگ تمپلر


آگاهی از فناپذیری و ترس از مرگ به عنوان بخشی از وضعیت انسان در طول تاریخ ثبت شده و جای تعجب نیست که اضطراب مرگ پدیدهای شایع میان مردم است (ابتیا، جال و روتلگ ۲۰۱۴؛ به نقل از بروجردی و مازندرانی ۹۸)؛ به طوری که تحقیقات شیوع آن را تا 16 % در میان مردم عادی گزارش کرده اند و این در حالی است که 3/3 % از آنها از نوع بسیار شدید این اضطراب رنج میبرند ( بیرگیت، تک، رزمالن و ووشار ، 2018 ؛ به نقل از بروجردی و مازندرانی ۹۸).
اگاهی از مرگ باعث تاثیری مثبتی بر تمایل به ایجاد روابط پایدار و انجام فعالیت های اجتماعی دارد؛ اما در مقابل اضطراب مرگ باعث تاثیرات منفی بر سلامت روان، ترس از پیری، حس عدم امنیت، افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلال خوردن و لالی انتخابی میشود.

مقیاس اضطراب مرگ تمپلر (۱۹۷۰) یکی از پرکاربرترین مقیاسها برای برای اندازه گیری اضطراب مرگ است. این مقیاس یک پرسشنامه خوداجرایی متشکل از ۱۵ سوال است .آزمودنی پاسخ خود را به هر سوال با گزینه های «درست» یا «غلط» مشخص میکند که پاسخ «درست» نشان دهنده وجود اضطراب در فرد است. بدین ترتیب نمره این مقیاس میتواند بین ۰ تا ۱۵ متغیر باشد که نمره بالا نشانگر میزان بالای اضطراب مرگ در افراد است .
در پژوهشی که توسط استیونز و همکاران(1980) اجرا شد ؛ نشان داده شد که اجرا کنندگان مقیاس مرگ باید در هنگام تفسیر نمرات، سن فرد را نیز در نظر بگیرند، زیرا افراد مسن معمولا ترس کمتری از مرگ نسبت به جوانان دارند.

در مورد رده سنی مورد نیاز برای این مقیاس در مقالات تمپلر موردی ذکر نشده است. اما معمولا در  پژوهش ها از جمله پژوهش استیونز و همکاران (1980) این مقیاس بر روی افراد 16 سال به بالا به اجرا درآمده است.

از جمله انتقاداتی که به این مقیاس شده است این است که علیرغم  استفاده گسترده این مقیاس در تحقیقات، در مورد تحلیل سوالات آن پژوهش های کمی به عمل امده و همچنین سازه های نگرشها نسبت به مرگ از لحاظ روش شناسی مورد انتقاد بوده است و سازه اضطراب مرگ نیز به لحاظ تعریف بخوبی روشن نیست.( رجبی و بحرانی؛ ۱۳۸۰)

در مطالعه ای که توسط شریف نیا و همکاران(1395) برای ارزیابی ویژگیهای روانسنجی این ازمون بر روی نمونه ای از سالمندان انجام شد ؛ ثبات درونی سوالات مقیاس اضطراب مرگ با کمک الفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. روایی صوری کمی این ازمون نیز توسط متخصصان واجد شرایط تایید شد.
در مطالعه دیگری که توسط توکلی و احمدزاده(2011) انجام شد پایایی این مقیاس با استفاده ازمون-باز ازمون 87/0 ؛ با استفاده از روش دونیمه کردن 59/0 و با الفای کرونباخ 75/0 بدست امد.
در مطالعه تمپلر (1970)؛ پایایی بوسیله ازمون- باز ازمون 83/0 بدست امد و همچنین با استفاده از کودر-ریچاردسون ضریب 76/0 بدست امد که سازگاری درونی مقیاس را نشان میدهد.

 

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.