تست احساس تنهایی (UCLA)

هر عبارت را با دقت بخوانید و با انتخاب گزینه مناسب در مقابل هر سوال نشان دهید که هر عبارت چقدر در مورد شما صدق می کند. برای هر عبارت فقط یک پاسخ را انتخاب کنید. 

همه ی آدم ها صرف نظر از جنسیت، سن، نژاد و مذهب و جایگاه اجتماعی و اقتصادی شان در دوره ای از زندگی خود تنهایی را تجربه می کنند. احساس تنهایی ممکن است در موارد گوناگون مانند از دست دادن یک رابطه ی صمیمانه، ورود به دانشگاه، سفر به کشوری دیگر یا در مدرسه و محل کار اتفاق بیوفتد.
احساس تنهایی به معنی تنها ماندن فیزیکی نیست. یک انسان کم حرف که در مکانی دور افتاده زندگی می کند می تواند لزوماً احساس خوبی داشته باشد. احساس تنهایی را می توان پاسخی به فقدان یک رابطه رضایت بخش با دیگران و محروم شدن از داشتن رابطه ای صمیمی با دیگران تعریف کرد. احساس تنهایی باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و بدن را مستعد ابتلا به بیماری های زیادی می کند. این احساس معمولاً با  احساس غمگینی و افسردگی همراه بوده و افراد تنها معمولاً از کفایت عقلانی و اجتماعی کمتری برخوردار بوده و مواردی همچون کمبود اعتماد به نفس، افکار و اسناد های منفی،  اضطراب، افسردگی، الکلیسم و اعتیاد در آنها محتمل است.
پرسشنامه احساس تنهایی ucla اولین پرسشنامه ی احساس تنهایی است که در سال ۱۹۷۸ توسط راسل، پپلا و فرگوسن در دانشگاه کالیفرنیا برای بررسی احساس تنهایی افراد ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و تجربه ی افراد درباره ی احساس تنهایی شان را می سنجد. علی رغم روایی و پایایی مناسب این پرسشنامه، راسل و همکارانش (۱۹۸۰) برای رفع بعضی نواقص آن، نسخه تجدیدنظر شده ای از فرم اولیه ی آن ارائه دادند. این نسخه بار دیگر توسط راسل در سال ۱۹۹۳ مورد تجدید نظر قرار گرفت. او مواد آزمون و نحوه پاسخگویی به آن را ساده تر کرده و مواد آزمون را به گونه ای طراحی کرد که بتوان آن را در مصاحبه نیز به کار گرفت. این  پرسشنامه، محدودیت جنسیتی نداشته و آن را می توان برای زنان و مردان اجرا کرد.
از معایب پرسشنامه ی فوق می توان به این امر اشاره کرد که جمله بندی دقیق سوالات و شیوه ی پاسخگویی آزمودنی به آنان با توجه به نسخه ای از پرسشنامه که از آن استفاده می شود متفاوت بوده و نحوه ی پاسخ گویی در هر نسخه ی این پرسشنامه با دیگری متفاوت است.
پرسشنامه احساس تنهایی ucla در ایران نیز برای جمعیت ایرانی هنجاریابی شده و بحیرایی و همکارانش طی پژوهشی که در سال ۱۳۸۵ روی یک نمونه ۴۲۰ نفری از دانشجویان دختر و پسر انجام دادند پرسشنامه فوق را برای جامعه ایرانی هنجار یابی کردند

راسل،‌ پپلا و فرگوسن (۱۹۷۸) برای بررسی اولین نسخه ی پرسشنامه احساس تنهایی ucla پژوهشی را بر روی ۴۹۲ دانشجو (۲۸۶ زن و ۲۰۶ مرد)  به عنوان نمونه انجام دادند. آنها برای بررسی پایایی پرسشنامه ی فوق به سنجش ثبات درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا پرداختند که نتیجه ی آن ۰/۹۶ نود و شش صدم به دست آمد. آنها همچنین پایایی آزمون-بازآمون پرسشنامه ی فوق را مورد بررسی قرار داده و پس از یک دوره ی دو ماهه، ضریب پایایی آزمون- بازآزمون پرسشنامه ی فوق ۰/۷۳ هفتاد و سه صدم به دست آمد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه داشت.
راسل، پپلا و کاترونا همچنین طی پژوهشی دیگر که در سال ۱۹۸۰ روی ۲۳۰ نفر (۱۲۸ زن و ۱۰۲ مرد) به عنوان نمونه انجام دادند به ایجاد نسخه ی تجدید نظر شده ی پرسشنامه احساس تنهایی ucla پرداختند. در این پژوهش، آنها ثبات درونی پرسشنامه ی فوق را ضریب آلفای ۰/۹۴ نود و چهار صدم اعلام کردند که تمامی موارد مذکور در جدول زیر ارائه شده است. 

 

راسل، پپلا و کاترونا همچنین به بررسی روایی همگرای پرسشنامه احساس تنهایی ucla پرداختند که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.

 

همان طور که در جدول بالا مشخص است همبستگی مناسبی میان نسخه ی اول و نسخه ی تجدید نظر شده ی پرسشنامه احساس تنهایی ucla و سوالات خودگزارشی ذهنی، پرسشنامه افسردگی بک، افسردگی، اضطراب، چک لیست خلق چندوجهی زاکرمن، احساس پوچی، انزوا، کمرویی، بی قراری، کسالت، خجالتی بودن و جذاب بودن وجود داشت و این امر می تواند نشان از روایی همگرای مناسب این پرسشنامه داشته باشد. 
راسل طی پژوهشی که در سال ۱۹۹۶ روی یک نمونه ی ۱۳۸۷ نفری (۴۸۷ دانشجو، ۳۰۵ پرستار، ۳۱۱ معلم و ۲۸۴ سالمند) انجام داد روایی و پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه احساس تنهایی ucla را مورد بررسی قرار داد و نتایج این پژوهش نشان داد که پرسشنامه ی فوق از ثبات درونی مناسبی برخوردار است. 
در ایران نیز بحیرایی و همکاران طی پژوهشی که در سال ۱۳۸۵ روی ۴۲۰ دانشجوی دختر و پسر انجام دادند به  هنجاریابی پرسشنامه ی فوق برای جمعیت ایرانی  پرداختند. همان گونه که در جدول زیر مشخص است ضریب همبستگی میان مواد آزمون و نمره ی حاصل از پرسشنامه احساس تنهایی ucla (نسخه سوم) در سطح p<۰/۰۰۱ یک هزارم معنادار است. این امر شاخصی از اعتبار درونی این مقیاس است. این ضریب میان ۰/۲۶ بیست و شش صدم تا ۰/۶۳ شصت و سه صدم متغیر است. کمترین همبستگی مربوط به ماده ی ۹ و بیشترین همبستگی مربوط به ماده ی ۱۶ است. 
 

در پژوهش فوق همچنین ضریب آلفای ثبات درونی، ۰/۸۸ هشتادو هشت صدم به دست آمد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.
به منظور بررسی روایی سازه و تعیین عوامل، داده های پژوهش مورد تحلیل عاملی با روش چرخش واریمکس قرار گرفتند و تحلیل عوامل، وجود ۴ عامل را نشان دادند که در مجموع ۵۱/۲ پنجاه و یک ممیز ۲ صدم واریانس نمره ها را تبیین می کرد.
 


اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.