مراقبت نوزاد و راهنمای صفر تا سه سالگی رشد کودک

مراقبت نوزاد با توجه به تغییرات رشدی در سه سال اول زندگی اولین گام والدین برای شروع فرزندپروری اصولی است. به دنیا آمدن کودک بخصوص اولین فرزند برای والدین تجربه‌ای متفاوت و نوین است و به آنها احساس معنادار بودن را القا می‌کند.. این والدین جدید به ارزیابی نگرش‌ها، باورها و رفتارهای خود می‌پردازند و آنها را در یک فرآیند خود تنظیمی، متناسب با نقش والد بودن ، دوباره شکل می‌دهند. پدر و مادر که تلاش می‌کنند تا بیشتر تمرکز خود را بر روی مراقبت از نوزاد بگذارند، همگام بارشد کودک، خود نیز تغییر می‌کنند و یاد می‌گیرند تا نیازهای کودک را در موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف بشناسند و برطرف کنند.