اخبار و تازه ها اخبار و تازه ها
اله کامپ
12:25 1399/09/15
بیست و هفتمین نمایشگاه الکامپ امسال نیز مثل سال‌های گذشته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد و سلف آپ به عنوان یکی از استارتاپ‌های فعال کشور در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد:
تصویر
12:06 1399/09/15
روز دوشنبه مورخ 15/7/1399 ساعت 11 صبح دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با حضور در دفتر سلف آپ، از این استارتاپ فعال در حوزه خودشناسی و توسعه فردی بازدید به عمل آوردند.
کرونا
12:02 1399/09/15
در ادامه گسترش روزافزون همه‌گیری کرونا که منجر به درگیرشدن طیف وسیعی از مردم در شهرهای مختلف با این بیماری شده است، سلف آپ یک آزمون معتبر برای سنجش میزان حساسیت روانی به این بیماری را ارائه کرده است.